Verifică în care secţie de votare votezi TU!!!

Denumirea secţiei de votare

Nr. secţiei Hotarele secţiilor de votare Adresa sediului biroului electoral şi modul de contactare pentru relaţii Adresa localului pentru votare şi modul de contactare pentru relaţii
Edineţ 1 Partea impară a str. Frunze, de la hotarele oraşului până la str. Independenţei. Partea impară a str. Independenţei, de la str. Frunze până la str. Puşkin. Partea impară a str. Puşkin, de la str. Independenţei până la srt. Casa Mare. Partea impară a str. Casa Mare de la str. Puşchin pînă la Şoseaua Bucovinei. De la Casa Mare pînă la bul Tinereţei partea pară, de la partea impară a bul Tinereţei pînă la hotarele oraşului. Centrul medicilor de familie, or. Edineţ, str. Independenţei, 81
2-28-30
Centrul medicilor de familie, or. Edineţ, str. Independenţei, 81
2-28-30
Edineţ 2 De la hotarele oraşului,  partea impară a bul. Tinereţei  pînă la str. Şoseaua Bucovinei., de la partea pară a bul. Tinereţei  până la str. Casa Mare. str. Casa Mare, de la str. Şoseaua Bucovinei  pînă la str. Puşchin. Partea pară a str. Puşchin de la str. Casa Mare până la str. O. Cerempei. Partea impară a str. O. Cerempei, de la str. Puşkin până la str. Ştefan Vodă. Partea impară a str. Ştefan Vodă , de la str. O. Cerempei până la str. Independenţei. Partea impară a str. Independenţei de la str. Ştefan Vodă pînă la str. Florar. Partea pară a str. Florar de la str. Independenţei  pînă la hotarele oraşului. Casa de cultură, or. Edineţ str. Independenţei, 65
2-26-57
Casa de cultură, or. Edineţ str. Independenţei, 65
2-26-57
Edineţ 3 Partea impară a str. Florar de la hotarele oraşului pînă la str. Independenţei. De la str. Florar pînă la str. St. Vodă.  Partea pară a str. Ştefan Vodă de la str. Independenţei pînă la str. Hotinului. Partea impară a str. Hotinului de la str. Ştefan Vodă pînă la hotarele oraşului. Liceul Teoretic „Pan Halippa”, or. Edineţ, str. Independenţei,1
Tel.  2-27-54
Liceul Teoretic „Pan Halippa”, or. Edineţ, str. Independenţei, 1  tel. 2-27-54
Edineţ 4 Partea pară a str. Hotinului, de la hotarele oraşului până la str. Ştefan Vodă. Partea pară a str. Ştefan Vodă, de la str. Hotinului până la str. Valentin Roşca. Partea pară a str. Valentin Roşca,  până la str. Casa Mare. Partea impară a str. Casa Mare, de la str. V. Roşca până la str. B. Glavan. Partea pară a str. B. Glavan, de la str. Casa Mare până la trecerea spre str. S. Lazo. Trecerea de la str. B. Glavan până la casa nr. 79 pe str. Komarov inclusiv, şi până la hotarele oraşului Liceul „V. Suhomlinschi”, or. Edineţ, str. Vişinarilor,11
2-36-30
Liceul „V. Suhomlinschi”, or. Edineţ, str. Vişinarilor,11
2-36-30
Edineţ 5 Partea pară a str. Independenţei, de la str.Frunze până la str. Puşkin. Partea impară a str. Puşkin, de la str. Independenţei până la str. O Cerempei. Partea pară a str. O. Cerempei, de la str. Puşkin până la str. Şt. Vodă. Partea impară a str. Şt. Vodă, de la str. O. Cerempei până la str. V. Roşca. Partea impară a str. V. Roşca, de la str. Şt. Vodă până la str. 8 Martie. Partea impară a str. 8 Martie, de la str. V. Roşca până la hotarele oraşului. Partea pară a str. Frunze, de la hotarele oraşului până la str. Independenţei. SA “Codreanca”, or. Edineţ , str. Sf. Vasile,130
2-59-15
SA “Codreanca”, or. Edineţ , str. Sf. Vasile,130
2-59-15
Edineţ 6 De la hotarele oraşului, casa nr. 81 inclusiv de pe str. Komarov, trecerea spre str. B. Glavan. Partea impară a str. B. Glavan de la trecerea spre str. S. Lazo până la str. Casa Mare. Partea pară a str. Casa Mare, de la str. B. Glavan până la str. V. Roşca. Partea pară a str. V. Roşca, de la str. Casa Mare până la str. 8 Martie. Partea pară a str. V. Roşca până la hotarele oraşului. Serviciul veterinar de stat, or. Edineţ str. Maiacovschi, 94
2-38-82
Serviciul veterinar de stat, or. Edineţ str. Maiacovschi, 94
2-38-82
Alexăndreni 7 Hotarele satului Alexăndreni Clădirea fostei  primării  53-3-38 Clădirea fostei  primării 53-3-38
Gordineştii Noi 8 Hotarele satului Gordineştii Noi Clubul sătesc
47-3-66
Clubul sătesc
47-3-66