Municipiul Dorohoi anunţă lansarea proiectului „Reţea transfrontalieră între municipiul Dorohoi, oraşul Edineţ şi comunitatea Briceni”, finanţat cu sprijinul Uniunii Europene prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina Moldova 2007-2013, cod MIS-ETC-739, proiect implementat în perioada 24 martie 2011-24 mai 2012. Valoarea totală a contractului este de 122 600 euro, bugetul local asigurînd o cofinanţare de 12 600 euro.

Scopul proiectului este de a încuraja cooperarea transfrontalieră prin dezvoltarea de reţele şi alte forme de parteneriat în zona Dorohoi-Edineţ-Briceni.

Proiectul urmăreşte elaborarea strategiei comune de dezvoltarea a zonei transfrontaliere Dorohoi-Edineţ-Briceni, elaborarea unui plan comun de acţiune în vederea dezvoltării  capacităţii societăţii civile, realizarea a 2 sesiuni de instruire pe domeniile dezvoltării managementului tehnico-financiar a autorităţilor publice locale şi dezvoltarea strategică a politicilor serviciilor publice locale şi regionale precum şi implementarea unui program de internship în administraţiea publică.

Grupul Ţintă al proiectului este format din reprezentanţi ai administraţiei publice locale, instituţii deconcentrate, reprezentanţi ai societăţii civile, cetăţeni ai celor trei comunităţi transfrontaliere.

„Acest proiect reprezintă încă o oportunitate pentru Municipil Dorohoi de a continua parteneriate transfrontaliere cu comunităţile Edineţ şi Briceni din Republica Moldova şi Totodată dezvoltarea de noi instrumente pentru îmbunătăţirea capacităţii administraţiei locale de pe ambele maluri ale Prutului”, aşa cum a declarat domnul Dorin Alexandrescu, în calitate de primar al Municipiul Dorohoi.

Primăria Municipiului Dorohoi are o experienţă de peste 15 ani în implementarea de proiecte finanţate din programe ale Uniunii Europene, prin care a reuşit dezvoltarea comunităţii locale din Municipiului Dorohoi şi zonele limitrofe.

YouTube previzualizare imagini

YouTube previzualizare imagini