În localităţi sunt mai multe probleme nerezolvate, legate în mare parte  de infrastructura învechită, lipsa serviciilor publice. Oamenii sunt nevoiţi să se deplaseze în centrele raionale, la Chişinău ca să-şi satisfacă anumite necesităţi. Soluţionarea acestor probleme este de  competenţa şi atribuţia autorităţilor publice locale, care, la rândul lor,  nu întotdeauna conştientizează aceasta sau invocă  lipsa de potenţial, adică de resurse instituţionale, umane, financiare pentru soluţionarea sau, cel puţin, diminuarea lor.

YouTube previzualizare imagini

Putem spune că, funcţionarii publici, , se află într-o situaţie mai bună, pentru că au o competenţă mai bună şi participă sistematic la instruiri la nivel naţional şi internaţional. Cu totul alta este situaţia cu consilierii locali şi primarii.

Aleşii locali, în număr de peste 12 000 persoane,  nu sunt suficient de pregătiţi şi se schimbă la fiecare patru ani. Cancelaria de Stat a publicat un raport, care conţine mai multe date privind decizii ilegale ale aleşilor locali, ce au adus mai multe prejudicii atât comunităţilor, cât şi anumitor persoane.   Se ştie despre  un caz când a fost concediat ilegal un viceprimar.  După un proces de judecată, acesta a fost restabilit în funcţie, i-au fost achitate despăgubirile pentru prejudiciu, iar aleşii au fost sancţionaţi.

Având în vedere că consiliile locale sunt formate din membrii ai diferitor partide politice, deseori apar conflicte ce împiedică soluţionarea problemelor sociale.