DISPOZIŢIE  nr. 399

din 27 octombrie  2011                                                                                                           or.Edineţ

“Cu privire la convocarea şedinţei

ordinare a Consiliului orăşenesc Edineţ”

În conformitate cu art. 16 a Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12. 2006 privind administraţia publică locală:

D I S P U N :

A  convoca şedinţa ordinară nr. 5 a Consiliului orăşenesc Edineţ pentru data de 01.11.2011 la ora 14-00 în localul Primăriei oraşului Edineţ cu următoarea ordine de zi :

1. Cu privire la modificarea şi rectificarea bugetului primăriei or. Edineţ pentru anul 2011.

Raportor – Ala Nistor

2. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Primăriei or. Edineţ pentru anul 2011.

Raportor – Ala Nistor

3. Cu privire la completarea şi modificarea unor decizii.

Raportor – Ala Nistor

4. Cu privire la demersul DRÎTS Edineţ.

Raportor – Rodelia Vasilcov

5. Cu privire la modificarea şi reorganizarea subdiviziunilor ÎM „Apă-Canal”.

Raportor – Vitalie Sorocan

6. Cu privire la casarea mijloacelor fixe a ÎM „Apă-Canal”

Raportor – Vitalie Sorocan

7. Cu privirea la formarea CCR.

Raportor – Constantin Cojocari

8. Cu privire la solicitarea ÎI „Didîc Nicolai” cu privire la preţul pentru transport al elevilor din aria primăriei.

Raportor – Igor Nepeivoda

9. Cu privire la cererile persoanelor fizice şi juridice.

Raportori – A. Nistor, T. Sîngereanu, D. Gladiniuc, D. D. Gladiniuc

10. Cu privire la modificarea unor decizii.

Raportor – Dumitru Gladiniuc

11. Cu privire la schimbarea destinaţiei.

Raportor – Dumitru Gladiniuc

12.  Cu privire la scrisorile prealabile, sesizări, demersuri.

Raportor – Dumitru Gladiniuc

13. Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale.

Raportor – Dumitru D. Gladiniuc

14. Cu privire la atribuirea terenurilor, inclusiv pentru construcţia caselor de locuit şi a garajelor.

Raportor – Dumitru Gladiniuc

15. Cu privire la modificarea organigramei CC Alexăndreni.

Raportor – Constantin Cojocari

16. Cu privire la formarea comisiilor pentru licitaţie.

Raportor – Constantin Cojocari

17. Cu privire la petrecerea licitaţiei publice.

Raportor – Dumitru D. Gladiniuc

18. Cu privire la scoaterea la licitaţie a unor mijloace fixe.

Raportor – Lilia Strîmbanu

19. Cu privire la demersul IMSP”CMF Edineţ”.

Raportor – Constantin Cojocari

20. Cu privirea la demisia directorului ÎM „Spaţii Verzi”.

Raportor – Constantin Cojocari

21. Cu privire la aprobarea statutului Asociaţiei de locatari.

Raportor – Arcadie Gudumac

22. Cu privire la permiterea creditării ÎM”Apă Canal”.

Raportor – Vitalie Sorocan

23.  Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor în cazul împosibilităţii preşedintelui şedinţei de a semna deciziile.

Secretarul Consiliului orăşenesc (dl.Arcadie Gudumac) va asigura înştiinţarea şi prezenţa consilierilor la şedinţa Consiliului la data şi în localul stabilit prin prezenta dispoziţie.

Primar de Edineţ                                                                Constantin Cojocaru