DISPOZIŢIE  nr. 458

din 14 decembrie  2011                                                                                                           or.Edineţ

“Cu privire la convocarea şedinţei

ordinare a Consiliului orăşenesc Edineţ”

În conformitate cu art. 16 a Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12. 2006 privind administraţia publică locală:

D I S P U N :

A  convoca şedinţa ordinară nr. 10 a Consiliului orăşenesc Edineţ pentru data de 20.12.2011 la ora 14-00 în localul Primăriei oraşului Edineţ cu următoarea ordine de zi :

1. Cu privire la modificarea şi rectificarea bugetului primăriei or. Edineţ pentru anul 2011.

Raportor – Ala Nistor

2. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Primăriei or. Edineţ pentru anul 2011.

Raportor – Ala Nistor

3. Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru persoanele fizice şi juridice pentru anul bugetar 2012.

Raportor – Ala Nistor

4. Cu privire la aprobarea bugetului primăriei de Edineţ pentru anul bugetar 2012.

Raportor – Ala Nistor

5. Cu privire la aprobarea cotelor fixe a impozitului funciar, impozitului imobiliar, plăţilor de arendă a terenurilor cu destinaţie agricolă, neagricolă şi resurselor naturale pentru anul 2012.

Raportor – Ala Nistor

6. Cu privire la aprobarea statelor de personal şi a schemei de încadrare pentru întreprinderile municipale: „Piaţa orăşenească”, „Apă Canal”, „Termoficare”, „DPGL-C”, „CF Edineţ”

Raportori – Ala Nistor, V. Gaidei, V. Sorocan, M. Cecan, I. Mitriniuc, I. Beşleagă

7. Cu privirea la scutirea unor gospodării ţărăneşti de taxa impozitului funciar.

Raportor – Artur Gheţu

8. Cu privire la stigerea prin scădere a obligaţiei fiscale a GŢ „Albu Ivan Fiodor”, c/f 12140555 şi luarea la o evidenţă specială anularea datoriilor.

Raportor – Artur Gheţu

9. Cu privire la trecerea la pierderi.

Raportori – Lilia Strîmbanu

10. Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice.

Raportori – Ala Nistor, Valerian Ciobanu, Tudor Sîngereanu, Dumitru Gladiniuc

11. Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a oraşului Edineţ pe anii 2012-2016.

Raportor – Constantin Cojocaru

12.  Cu privire la aprobarea profilului dezvoltării socio-economice a oraşului Edineţ.

Raportor – Constantin Cojocaru

13. Cu privire la participarea în cadrul proiectului PNUD privind iluminarea şi aprobarea iluminării stradale a arterilor principale din or. Edineţ, precum şi acceptarea contibuţiilor ulterioare necesare paricipării în cadrul proiectului.

Raportor – Constantin Cojocaru

14. Cu privire la demersul ÎM „Apă Canal”.

Raportor – Vitalie Sorocan

15. Cu privire la atribuirea terenurilor, inclusiv pentru construcţia caselor individuale de locuit.

Raportor – Valerian Ciobanu

16. Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale.

Raportor – Valerian Ciobanu

17. Cu privire la aprobarea cererilor prealabile şi sesizărilor.

Raportor – Valerian Ciobanu

18. Cu privire la modificarea componenţei comisiei administrative de pe lîngă Primăria oraşului Edineţ.

Raportor – Valerian Ciobanu

19. Cu privire la acordarea unor împuterniciri primarului.

Raportor – Valerian Ciobanu

20. Cu privirea la solicitarea ÎI „Didîc Nicolai” cu privire la preţul pentru transport al elevilor din aria primăriei.

Raportor – Igor Nepeivoda

21.  Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor în cazul împosibilităţii preşedintelui şedinţei de a semna deciziile.

Secretarul Consiliului orăşenesc (dl.Arcadie Gudumac) va asigura înştiinţarea şi prezenţa consilierilor la şedinţa Consiliului la data şi în localul stabilit prin prezenta dispoziţie.

Primar de Edineţ                                                                Constantin Cojocaru