NOTĂ   INFORMATIVĂ

Primăria oraşului Edineţ informează că pe data de 20 ianuarie 2011 ora 10.00, în localul  primăriei (str.O. Cerempei nr.30),  se  va  desfăşura licitaţia  cu strigare  pentru obţinerea dreptului de încheiere a contractului de vînzare-cumpărare/arendă a terenurilor:

Denumirea obiectului A d r e s a

destinaţia

Suprafaţa

(ha)

Boni-tatea

(bal/ha)

Preţul de expunere

(lei)

Modul de atribuire
Sector de teren or.Edineţ,str. Valentin Roşca  nr.148/1, c.c.4101222278 construcţie 50,0% din S-0,06 ha 65 41853,00 vînzare
Sector de teren or.Edineţ, str.Florar nr.105/8, c.c.4101202297 agricol 3,0 82 7639,00 arendă
Sector de teren or.Edineţ, str.Valentin Roşca nr.176/2, c.c.4101211464 construcţii 0,3946 65 550510,00 vînzare
Sector de teren or.Edineţ,str. Valentin Roşca nr.176/4, c.c.4101211467 construcţii 0,5512 65 768984,00 vînzare
Sector de teren or.Edineţ, str.Florar nr.105/6, c.c.4101202295 construcţie 0,33 65 460386,00 vînzare
Sector de teren or.Edineţ, str.M Eminescu nr.41/1, c.c.4101210245 construcţie 0,152 65 212057,00 vînzare
Sector de teren or.Edineţ,  extravilan, c.c.4101102134 agricol 1,0295 82 2621,00 arendă
Sector de teren s.Alexăndreni, extravilan (ter. brigăzii), c.c.4111102346 agricol 0,2 82 509,00 arendă
Sector de teren or.Edineţ, intravilan, c.c.4101202321 construcţii 1,8807 65 2623780,00 vînzare
Sector de teren or.Edineţ, str.Mihai Eminescu 41/3, c.c.4101210248 construcţii 0,0527 65 73522,00 vînzare
Sector de teren or.Edineţ, extravilan, c.c.4101104289 agricol 0,3987 82 1015,00 arendă
Sector de teren or.Edineţ,str.Şoseau Bucovinei nr.35/8, c.c.4101202317 construcţie 0,12 65 209266,00 vînzare
Sector de teren or.Edineţ, str.Gagarinnr.41/4, c.c.4101211475 construcţie 0,0129 65 14757,00 vînzare
Sector de teren or.Edineţ,str.Şoseau Bucovinei nr.29/2, c.c.4101202319 construcţie 0,0548 65 95700,00 vînzare
Sector de teren or.Edineţ,  extravilan,  c.c.4101101019 agricol 21,2636 82 54143,00 arendă
Sector de teren or.Edineţ, extravilan,  c.c.4101101017 agricol 2,3686 82 6031,00 arendă
Sector de teren or.Edineţ, extravilan,  c.c4101101011 agricol 5,5 82 14005,00 arendă
Sector de teren or.Edineţ,str.Independenţei nr.82/1,  c.c.4101215193 construcţie 0,0242 65 42202,00 vînzare
Sector de teren or.Edineţ,str.Gorki nr.3/11, c.c.4101216160 construcţie 0,0021 65 3488,00 vînzare
Sector de teren or.Edineţ,str.Gorki nr.3/12, c.c.4101216161 construcţie 0.0024 65 4815,00 vînzare
Sector de teren or.Edineţ,  str.Gorki nr.47/4,  c.c.4101211476 construcţie 0,1069 65 6905,00 arendă
Sector de teren or.Edineţ, str.Maria Cibotari nr.3/1,  c.c.4101202325 construcţie 50% din  S-0,1002 65 69755,00 vînzare
Sector de teren or.Edineţ, str.31 August  nr.50/1,  c.c.4101219169 construcţie 0,0348 65 60687,00 vînzare
Sector de teren or.Edineţ,str.Şoseaua Bucovinei nr.f/n construcţie 0,50 65 32294,00 arendă
Sector de teren or.Edineţ,str.Şoseaua Bucovinei nr.f/n construcţie 0.72 65 46504,00 arendă
Sector de teren or.Edineţ, extravilan (zona cadastrală 4101101) agricol 20,0 82 50926,00 arendă
Sector de teren or.Edineţ, extravilan (zona cadastrală 4101101) agricol 6,0 82 15279,00 arendă

Notă:

 1. La licitaţie sînt admise atît persoane fizice cît şi juridice din Republica Moldova. Doritorii de a participa la licitaţie urmează să prezinte Comisiei de licitaţie,  personal sau prin reprezentant autorizat, cererea după forma stabilită, pe adresa: or.Edineţ , str.Octavian Cerempei nr.30, cel tîrziu pe data de 19 ianuarie 2012 ora 17.00 (telefon 2-28-30, 2-38-82).
 2. La cerere solicitantul va anexa în mod obligatoriu:
 • persoanele juridice – copia certificatului de înregistrare a întreprinderii, extrasul din Registrul de înregistrare a întreprinderilor
 • persoanele fizice – copia buletinului de indentitate;
 • document bancar de confirmare a achitării plăţii pentru participarea la licitaţie pe următorul cont : Ministerul finanţelor, Trezoreria Teritorială Edineţ c/f 1006601000037,

Contul beneficiar  226604,    Contul trezorerial 12240554101,    MFT Trezoreria Centrală TREZMD2X;

 • actul bancar ce confirmă depunerea acontului pe următorul cont: Ministerul finanţelor, Trezoreria Teritorială Edineţ c/f 1006601000037, contul beneficiar 226604,

Contul Trezorerial 461560255470100,    MFT Trezoreria Centrală TREZMD2X,;

 1. Acontul şi biletul de participare se achită pentru fiecare lot separat.
 2. Cumpărătorii, pot procura bilete de întrare în zuia licitaţiei, începînd cu ora 8.00  la locul de desfăşurare a licitaţiei, la preţul de 10,0 lei, responsabil dna.Liubovi Galuşco.
 3. Înregistrarea participanţilor la licitaţie se efectuiază de comisia pentru licitaţie pînă la ora 10-00 în ziua de 20.01.2012.
 4. Cumpărătorul, care a semnat procesul-verbal cu privire la rezultatele licitărilor anterioare dar nu a achitat preţul final al lotului, direct sau indirect, nu va fi acceptat  la licitarea lotului în cauză.
 5. Pentru loturile nr.24  şi nr.25 se impun condiţii speciale şi anume: – Destinaţia terenului este pentru construcţia blocurilor locative cu 5 şi mai multe nivele. Solicitanţii sînt obligaţi să prezinte, adăugător la documentele de bază, planul de încadrare şi sciţele de proiect coordonate cu arhitect-şef al raionului Edineţ  şi cu Institutul de proiectări „URBANPROIECT” din Ghişinău. Termenul  limită de finalizare a lucrărilor de construcţie – 5 ani. Termenul de începere a lucrărilor – nu mai tîrziu de un an din momentul semnării contractului de arendă.

Decizia Consiliului orăşenesc cu privire la desemnarea comisiei de  licitaţie.

Decizia Consiliului orăţenesc cu privire la organizarea licitaţiei

COMISIA de LICITAŢIE a PRIMĂRIEI or. EDINEŢ.