Astăzi la Edineţ a avut loc dezvelirea plăcii comemorative a Asociaţiei Culturale Transilvane „Astra”, care a fost instalată pe edificiul Muzeul Ţinutului Natal din or. Edineţ. Evenimentul a fost organizat în cadrul manifestărilor consacrate împlinirii a 150 ani de la fondarea AC „Astra”.

Evenimentul a fost organizat de d. Tatiana Lupu şi d. Ion Bîlba în parteneriat cu Primăria or. Edineţ.

YouTube previzualizare imagini

Asociaţiunea Transilvană pentru literatura şi cultura poporului român (ASTRA) a fost fondată la 1861 (23 octombrie / 4 noiembrie), în Sibiu, din iniţiativa a 176 de cărturari transilvăneni, în frunte cu prelaţii Bisericilor Ortodoxã şi Greco-catolicã, mitropolitul Alexandru Şterca-Şuluţiu şi episcopul Andrei Baron de Şaguna, împreunã cu Timotei Cipariu, George Bariţ, Ioan Cavaler de Puşcariu, Iacob Bologa, Ilie Măcelariu, Axente Sever.

Acum, la începutul secolului al XXI-lea, ASTRA se dovedeşte a fi una din cele mai alese şi mai durabile întreprinderi culturale din istoria naţiunii noastre, având contribuţii însemnate la afirmarea şi recunoaşterea valorilor naţionale.