Conform deciziei nr. 10/4 din 20 decembrie 2011, bugetul primăriei oraşului Edineţ la venituri şi cheltuieli este de 32579,4 lei.

Veniturile bugetului anului 2012 înclud :

1. Venituri proprii                                                     14495,5 mii lei

2. Transferuri pentru salariul centralizat              17406,8 mii lei

3. Mijloace speciale                                                   677,1 mii lei

Cheltuielile bugetului anului 2012, includ :

1. Servicii de stat cu destinaţie generală                    1204,8 mii lei

2. Învăţămîntul                                                              25289,2 mii lei

3. Cultura,arta,sport,activităţi pentru tineret           3157,4 mii lei

4. Amenajarea, inverzirea, iluminarea stradală        1500,0 mii lei

şi curăţenia oraşului

5. Asistenţa şi protecţia socială                                    230,0 mii lei

6. Cheltuieli neatribuite la alte grupe principale       759,9 mii lei

7. Fondul de rezervă                                                     438,1 mii lei