a) Cota fixă a impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă din oraşul Edineţ, pentru garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate, loturile întovărăşiilor pomicole cu/sau fără construcţii amplasate pe ele, în mărime de 0,1 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.

b) Pentru alte bunuri imobiliare, cu excepţa bunurilor cu destinaţie locativă, garajelor şi terenurilor pe care acestea sînt amplasate, loturilor întovărăşiilor pomicole cu/sau fără construcţii amplasate pe ele, cota de impozitare se stabileşte în mărime de 0,1 % din baza impozabilă (valoarea estimată) a bunurilor imobiliare.

c) Cota concretă a impozitului pe bunurile imobiliare pentru clădirile şi construcţiile cu destinaţie agricolă ale agenţiilor economici şi a terenurilor agricole atribuite ca lot de pe lîngă casă şi distribuit în extravilan din cauza insuficienţii de terenuri în intravilan li se stabileşte în mărime 0,1 % din valoarea de bilanţ a acestora.