DISPOZIŢIE  nr. 458

din 14 decembrie  2011                                                                                                           or.Edineţ

“Cu privire la convocarea şedinţei

ordinare a Consiliului orăşenesc Edineţ”

În conformitate cu art. 16 a Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12. 2006 privind administraţia publică locală:

D I S P U N :

A  convoca şedinţa ordinară nr. 11 a Consiliului orăşenesc Edineţ pentru data de 02.02.2012 la ora 14-00 în localul Primăriei oraşului Edineţ cu următoarea ordine de zi :

1. Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor în cazul împosibilităţii preşedintelui şedinţei de a semna deciziile.

2. Cu privire la modificarea şi rectificarea bugetului primăriei or. Edineţ pentru anul 2012.

Raportor – Ala Nistor

3. Cu privire la repartizarea soldului disponibil primăriei pe anul 2011.

Raportor – Ala Nistor

4. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Primăriei or. Edineţ.

Raportor – Ala Nistor

5. Cu privire la modificarea unor decizii.

Raportori – Ala Nistor, Constantin Cojocaru

6. Cu privire la atribuirea terenurilor, inclusiv pentru construcţia caselor individuale de locuit.

Raportor – Valerian Ciobanu

7. Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale.

Raportor – Valerian Ciobanu

8. Cu privire la examinarea cererilor prealabile şi sesizărilor.

Raportor – Antonina Voleac

9. Cu privire la darea de seamă pe anul 2011 a instituţiilor subordonate Primăriei de Edineţ :

  • ÎM „Apă-Canal Edineţ”
  • ÎM „DPGL-C Edineţ”
  • ÎM „Termoficare Edineţ”
  • ÎM „Piaţa orăşenească”
  • ÎM „Clubul Sportiv Edineţ”
  • Poliţia orăşenească

Primar de Edineţ                                                                Constantin Cojocaru