În Municipiul Dorohoi, România a avut loc o conferință de presă prin intermediul căreia a fost anunțată finalizarea proiectului „Reţea transfrontalieră între municipiul Dorohoi, oraşul Edineţ şi comunitatea Briceni”, finanțat cu sprijunul Uniunii Europene prin Programul Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova, implementat în perioada 24 martie 2011- 24 mai 2012, valoarea totală fiind de 122.600 de euro. Din aceasta suma, bugetul local asigurând o cofinanţare de 12.600 euro, iar restul de 110.000 euro fiind finanţare nerambursabilă. În cadrul acestuia au avut loc sesiuni de instruire, stagii de practică şi schimburi de experienţă, atât în cadrul instituţiilor din Dorohoi cât şi Edineţ.

La conferință au participat reprezentanţii municipiului Dorohoi implicaţi în proiect şi cei ai oraşului Edineţ. Ca reprezentant al comunităţii  edinețene a fost domnul Constantin Cojocari, primarul oraşului Edineţ şi cel al comunităţii dorohoiene s-a aflat Cristian Dogaru, managerul proiectului.

Constantin Cojocari, primarul oraşului Edineţ, a lăudat iniţiatorii şi participanţii la proiect, precizând că acesta este doar începutul unor colaborări viitoare. „În numele comunităţii pe care o reprezint, am venit cu un mesaj de căldură. Acest proiect a pus bazele unui început pentru colaborările viitoare între comunităţile şi instituţiile noastre. Am stabilit punţi de legătură, abia de acum urmează proiecte de colaborare mai apropiate” a declarat Constantin Cojocari, primarul oraşului Edineţ.

„Scopul proiectului este de a încuraja cooperarea transfrontalieră prin dezvoltarea de reţele şi alte forme de parteneriat în zona Dorohoi – Edineţ – Briceni. Grupul ţintă al proiectului este format din reprezentanţi ai administraţiei publice locale, instituţii deconcentrate, reprezentanţi ai societăţii civile, cetăţeni ai celor trei comunităţi transfrontaliere” a declasrat Cristian Dogaru, managerul proiectului.

La rândul său, primarul municipiului Dorohoi, Dorin Alexandrescu, deşi nu a putut fi prezent, fiind într-o deplasare de serviciu, a ţinut să transmită: „Acest proiect reprezintă încă o oportunitate pentru municipiul Dorohoi de a continua parteneriate transfrontaliere cu comunităţile Edineţ şi Briceni din Republica Moldova şi totodată dezvoltarea de noi instrumente pentru îmbunătăţirea capacităţii administraţiei locale de pe ambele maluri ale Prutului”.

YouTube previzualizare imagini