DISPOZIŢIE  nr. 129

din 24 mai  2012                                                                                                           or.Edineţ

“Cu privire la convocarea şedinţei

Consiliului orăşenesc Edineţ”

În conformitate cu art. 16 a Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12. 2006 privind administraţia publică locală, avînd ca premisă demersul a 12 consilieri orăşeneşti nr. 275 din 23.05.2012, ţinînd cont de faptul că 27 mai este zi de odihnă şi membrii Primăriei ce trebuie să prezinte materialele executorii nu sunt în serviciu, fiind zi de odihnă conform Codului Muncii:

D I S P U N :

A  convoca şedinţa   Consiliului orăşenesc Edineţ nr. 12 pentru data de 31.05.2012 la ora 14-00 în localul Primăriei oraşului Edineţ cu ordinea de zi propusă de grupul de consilieri ce au înaintat demersul:

Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor în cazul imposibilităţii preşedintelui şedinţei de a semna deciziile. (Preşedintele şedinţei)

1. Cu privirea la examinarea sesizarii Oficiului Teritorial Edineţ al Cancelariei de stat nr. 108/12 din 20.04.2012.

Raportor – N. Priseajniuc

2. Cu privirea la alocarea mijloacelor financiare grădiniţei „FOIŞOR” or. Edineţ.

Raportor – I. Nepeivoda

3. Cu privirea unele modificări în cadrul comisiilor de specialitate a Consiliul or. Edineţ.

Raportor – I. Nepeivoda

4. Cu privirea la transmitere ÎM „Apă Canal” în proprietatea Consiliului raional Edineţ.

Raportor – I. Reva

5. Cu privirea la transmitere ÎM „Piaţa orăşenească” în proprietatea Consiliului raional Edineţ.

Raportor – I. Nepeivoda

6. Cu privirea la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice.

Raportor – I. Nepeivoda

7. Cu privirea la numirea unui consilier pentru semnarea diciziilor in caz de inposibilitatea preşedintelui şedinţei de a semna.

Secretarul Consiliului va aduce la cunoştinţa consilierilor dispoziţia de la data semnării acesteia, 24.05.2012

Notă: Conţinutul ordinii de zi este scris cu stricteţe conform demersului celor 12 consilieri, inclusiv şi greşelile de divers tip, care sunt evidenţiate cu negru aplecat.

Primar de Edineţ                                                                Constantin Cojocaru