Nr. 76 din 29 mai 2012

CONSILIERILOR ORAŞENEŞTI:

Igor Nereivoda

Victor Nesterenco

Marina Barbuleac

Serguiu Gheorghita

Nicolae Creşciuc

Nicolae Priseajniuc

Igor Reva

Iurii Rementov

Victor Iaţco

Liudmila Grimovici

Victor Voina

La demersul D-stră nr. 294 din 28.05.2012 Vă aducem la cunoştintă, că în temeiul demersului grupului de consilieri a fracţiunilor PCRM şi PLDM din Consiliul oraşenesc Edineţ (demersul nr. 215 din 23.05.2012) prin dispoziţia primarului dl. Constantin Cojocari nr. 129 din 24 mai 2012 a fost convocată şedinta Consiliului oraşenesc Edineţ pentru data de 31 mai 2012, cu ordinea de zi pe care au solicitat-o grupul de consilieri, care corespunde ordinei de zi a şedintei pe care o solicitaţi prin demersul nr. 294 din 28.05.2012. Primăria oraşului Edineţ, în mod repetat, Vă aduce la cunoştinta, ca şedinta consiliului va avea loc pe data de 31 mai 2012 la ora 14-00, în localul primariei cu ordinea de zi pe are aţi solicitat-o. Cu proiectele de decizii şi avizele comisiilor de specialitate puteţi face cunoştinţă, după cum urmează:

  • la chestiunea nr. 1 – la consilierul Nicolae Priseajniuc.
  • la chestiunea nr.2, nr.3, r.5 şi nr.6 – la consilierul Igor Nepeivoda.
  • la chestiunea nr. 4 – la consilierul  Igor Reva.

Vă aducem la cunoştinţă, că conform Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, prezenta consilierului la şedinţă este obligatorie.

Primar de Edinet                                               Constantin Cojocari