DECLARAŢIE

Noi, subsemnaţii, consilierii din fracţiunea PDM al Consiliului orăşenesc Edineţ ne exprimăm indignarea de compartamentul brutal al coaliţiei de consilieri PCRM şi PLDM din Consiliul orăşenesc Edineţ din ultima vreme, precum şi de faptul prin ce metode ilegale dînşii doresc să deposedeze de proprietăţi şi nu numai, pe Primăria oraşului Edineţ, numai din motivul că la cîrma oraşului este ales un primar democrat, membru al PDM, şi nu reprezentantul lor. Sîntem indignaţi şi de faptul că Oficiul Teritorial Edineţ al Cancelariei de Stat, în persoana şefului adjunct, dl. Marin Veremciuc (concomitent şi preşedinte al Organizaţiei Teritoriale Edineţ al PLDM), s-a implicat în mod direct în aţîţarea spiritelor acestui conflict, vine cu presiuni şi acuzaţii nefondate asupra conducerii Primăriei oraşului Edineţ, fapt confirmat de declaraţiile publice făcute la emisiunile canalului de televiziune AVM (vezi „$tiri” din data de 29.05. 2012 ora 17:24; „Tema actuala” din data de 27.05. 2012 ora 11:30 declaraţii care vin în contradicţie cu atribuţiile de baza ale şefului-adjunct al OTCS Edineţ, prevazute în Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea oflciilor teritoriale ale Cancelariei de Stat aprobate prin Hotarîrea Guvernului nr. 845 din 18.12.2009.

Primarul oraşului Edineţ, la solicitarea a 1/3 din consilieri aleşi, prin dispoziţia nr. 129 din 24  mai 2012 a convocat şedinţa Consiliului pentru data de 31 mai 2012 la ora 14:00 cu ordinea de zi solicitată de grupul de consilieri, prin ce au fost îndeplinite toate prevederile art. 16 din Legea nr. 436 din 28.12.2012 privind administraţia publică locală. Coaliţia consilierilor PCRM şi PLDM, cu implicarea directă a şefului-adjunct a Oficiului Teritorial Edineţ al Cancelariei de Stat, dl. Veremciuc Marin, au refuzat să se conducă de dispoziţia primarului şi s-au adunat (fără convocare) duminică în faţă Primăriei pentru a petrece o şedinţă a unui grup de consilieri. Adunarea de duminică suferind eşec, dînşii au hotărît de a se aduna în ziua de luni 28.05.2012. Suferind eşec ambele adunări, care nu se încadrează nici într-o limită legală, grupul de consilieri depun la Primărie o altă solicitare de convocare a şedintei extraordinare a Consiliului orăşenesc pîna la data de 01.06. 2012 şedinta Consiliului oraşenesc Edineţ cu ordinea de zi propusă de grupul de consilieri, este convocată de primarul de Edineţ prin dispoziţia nr. 129 din 24 mai 2012, fapt datorită căruia şi sîntem prezenţi la această şedinţă, însă după cum vedeţi, cei care au cerut convocarea (PCRM şi PLDM) nu au dorit să fie prezenţi la această şedinţă, prin ce ei încalcă prevederile art. 11 din Legea nr. 768 din 02.02.2000 privind statutul alesului local.

Luînd în consideraţie cele întîmplate pîna la moment, precum şi intenţiile coaliţiei PCRM şi PLDM din Consiliul raional şi Consiliul oraşenesc de a destabiliza situaţia din oraşul Edineţ privitor la serviciile a aprovizionare cu apă şi canalizare, lichidarea întreprinderilor municipale fondate de Primăria oraşului Edineţ,

DECLARĂM :

1.  Fracţiunea PDM din Consiliul orăşenesc Edineţ în număr de 12 consilieri din 27 aleşi, nu împărtăşim intenţiile coaliţiei de consilieri PCRM şi PLDM în număr de 14 din 27 aleşi, şi sîntem categoric împotriva transmiterii Întreprinderilor Municipale „Apă Canal” şi ,,Piaţa orăşenească” – la balanţa Consiliului raional.

2.  Cerem Oficiului Teritorial Edineţ al Cancelariei de Stat să nu se implice în treburile interne ale unei autorităţi publice locale de nivelul unu şi să respecte principiile descentralizării administrative.

3.   Chemăm coaliţia de consilieri PCRM şi PLDM din Consiliul orăşenesc Edineţ la conlucrare, conciliere şi raţiune.

Declaraţia a fost semnată de 12 consilieri PDM.

NOTĂ: Această declaraţie a fost făcută publică de către fracţiunea PDM din Consiliul orăşenesc Edineţ în urma faptului că şedinţa CO Edineţ preconizată pentru astăzi, 31 mai 2012, ora 14:00, nu a avut loc din cauza lipsei cvorumului consilierilor şi anume a consilierilor care au cerut convocarea.