În luna aprilie 2012, fracţiunea PDM din consiliul orăşenesc  Edineţ,  împreună cu primarul Cojocari Constantin, echipa primăriei oraşului au efectuat un sondaj de opinie în rîndurile   locuitorilor oraşului. Pentru a afla care sunt principalele probleme cu care se confruntă oraşul şi ce trebuie de întreprins în primul rînd. Au primit chestionare 486 persoane, restituindu-se 313.  Ca rezultat,  printre cele mai stringente probleme au fost nominalizate urmatoarele:

Rezultatele sondajului arată că majoritatea cetăţenilor au remarcat mai multe probleme cu care se confruntă Edineţul, dar cele mai acute ramîn a fi drumurile din oraş şi iluminarea lor. Ca rezultat, echipa PDM împreună cu primarul de Edineţ şi echipa primariei, şi-a pus ca scop ca în timpul cel mai apropiat să întreprindă masurile cele mai rapide în soluţionarea anume a acestor necesităţi şi anume finalizarea asfaltării în primul rînd a drumului din centrul oraşului, cît şi iluminarea arterelor principale, peste 4,5 km de drum:  strada Independenţei, Gagarin, Valentin Roşca, Igor Vieru, Ştefan Vodă, Şoseaua Bucovinei…

Cît costă aceste lucrări şi din ce surse vor fi făcute?

La nivelul drumului central, Primăria oraşului, împreună cu specialiştii abilitaţi, au înaintat în cadrul Agenţiei de Dezvoltare  Regională Nord un proiect privind asfaltarea acestuia şi care în luna iunie-iulie a acestui an va fi deja finalizat, cu darea lui în exploatare totală în anul 2013, cînd va trece un an de zile şi va fi posibil de facut observaţiile asupra calităţii lucrărilor făcute. Costul acestui proiect este de peste 20 mln. lei, unde primăria nu a pus nici un banuţ contribuţie. În ceea ce priveşte iluminarea drumurilor din    Edineţ, acest lucru va fi realizat prin înaintarea deja efectuată a unui proiect în cadrul PNUD (Programul Naţiunilor Unite Pentru Dezvoltare), care pune la dispoziţie 346,00 mii de lei, restul fiind acoperit din contul primăriei. Primaria a înaintat un caiet de sarcini de 1mln.176 mii lei, deoarece acest proiect va fi   scutit de plata de TVA, adică de peste 200 mii lei, şi costul proiectului va fi  estimativ mai mic de 800 mii lei. Zilele acestea se finalizează ultimele detalii şi pe decursul lunii iunie vor fi iluminate străzile menţionate.