Primăria oraşului Edineţ învită toţi doritorii de a participa la acţiunea „Murmintele strămoşilor”  care constă în curăţarea teritoriului cimitirului vechi. Fiecare doritor îşi va aduce uneltele necesare. Transportarea gunoiului este pusă la dispoziţie de către primărie.

Acţiune va avea loc la 13 august 2012, între orele 8.00 – 17.00.