Realizările principale ale primăriei oraşului Edineţ în anii 2007-2011.

Nr. ACTIVITATEA REALIZATĂ SUMA

(MII LEI)

1. Proiectul de aprovizionare cu apă a satului Alexăndreni (FISM) 528.000
2. Implementarea proiectului de aprovizionarea cu apă/canalizare a regiunii planului nou din Edineţ (str. Dumbrava) 1.196.000
3. Asfaltarea străzii S. Lazo 630.000
4. Renovarea unui bloc a Liceului Teoretic „Pan Halipa” 500.000
5. Reparaţia grădiniţei nr.3 Edineţ (FISM) 1.100.000
6. Reparaţia capitală a Şcolii de Sport Edineţ 600.000
7. Renovarea acoperişului, a sistemei de căldură de la Casa de Cultură şi Biblioteca Centrală Edineţ 1.300.000
8. Reparaţia acoperişului Liceului Teoretic „V. Suhomlinschi”, asfaltare calea de acces 725.000
9. Renovarea casangeriei LT „V. Suhomlinschi” şi grădiniţei nr.1 500.000
10. Reparaţia acoperişului muzeului 176.000
11. Reparaţia cantinei, acoperişului, coridorului, veceului intern în gimn. Alexăndreni 400.000
12. Instalarea vazoanelor în centrul Edineţului 76.000
13. Instalarea mai multor sculpturi decorative şi istorice (grant) 700.000
14. Electrificarea a 7 străzi din oraş 400.000
15. Proiectul de renovare a Grădinii Publice din Edineţ (FISM):

  • terenuri sportive de handbal, minifotbal, baschet, teren de joacă pentru copii
  • curăţarea lacurilor şi renovarea la Valea Trandafirilor
  • pavarea Aleii spre Mama Îndoliată, iluminarea integrală a parcului
  • renovarea a 5 havuzuri, a acvariului, a insulei, a scării peste lac
  • instalarea a 60 scaune, urne, a porţii şi a gardului decorativ
  • antenă WI-FI pe aria de 1500 m
3.000.000
16. Reconstrucţia Casei de Cultură din s. Alexăndreni (FISM) (în curs de implementare) 1.600.000
17. Reparaţia capitală a Sălii de sport de la LT „M. Eminescu” 492.000
18. Reparaţia bibliotecii pentru copii Edineţ 120.000
19. Deschiderea grupei logopedice la grădiniţa nr.2 250.000
20. Elaborarea paginii web a primăriei (www.primariaedinet.md) 80.000
21. Parteneriat de colaborare cu orăşelele Gmina Rusiec (Polonia), Rîmnicu-Sărat, Botoşani (Romănia), Ptuj (Slovenia).
22. Întreţinerea anuală a copiilor aflaţi sub tutelă 250.000
23. Deschiderea cantinei sociale pentru oamenii nevoiaşi 6.000/lunar
24. Asfaltarea şi electrificarea Bulevardului Tinereţii (FISM) 1.250.000
25. Lucrări de asfaltare, plombare a diverselor străzi din Edineţ 400.000/an
26. Alimentarea anuală a copiilor din grădiniţe şi şcoli 1.100.000
27. Aprovizinarea anuală cu gaz, lumină, căldură, apă, canalizare, telefon, internet etc. a instituţiilor de învăţămînt 4.000.000

anual

28. Reparaţia cosmetică anuală a tuturor instituţiilor din subordine 1.460.000
29. Proiectul cu fabrica de deşeuri din Edineţ (în curs de implementare) 240.000.000
30 Salariul anual al angajaţilor Instituţiilor din subordine (24) 21.000.000
31. Proiectul cu asfaltarea str. Independenţii de 4,6 km cu schimbarea trotuarelor, bordurelor (în curs de implementare) peste

17.680.000

32. Instalarea în ogrăzile oraşului a 4 terenuri de joacă pentru copii (în curs de implementare) 500.000
33. Sădirea copacilor decorativi şi a materialului floristic în Grădina Publică

„V. Alecsandri” (Fondul Ecologic)(în curs de implementare)

200.000
34. Construcţia opririi, terenului de joacă, reparaţia Casei de Cultură în Gordineştii Noi 55.000
35. Iluminarea străzii centrale în s. Alexăndreni (în curs de implementare) 100.000
36. Iluminarea străzii centrale în s. Gordineştii Noi (în curs de implementare) 30.000
37. Deschiderea Aleii clasicilor naţionali şi universali (în curs de implementare) 300.000
38. Diverse ajutoare acordate bisericilor, cetăţenilor, asociaţiilor din aria Edineţului 300.000/an
39. Deschiderea unei locaţii de agrement pentru pensionari (în curs de implementare) 100.000
40. Curăţarea albiei rîului Bogda cu adîncirea acestuia (Fondul Ecologic) 500.000
41. Construcţia opririi pentru pasageri în satul Alexăndreni (în curs de implementare) 43 mii
42. Construcţia gardului pe str. Alexandru cel Bun (în curs de implementare) 40 mii
43. Instalarea scaunelor pe str. Independenţei (30), havuzului (în curs de implementare) 80 mii
44. Reparaţia cosmetică a scărilor clădirilor din Edineţ (în curs de implementare):

  • 5 etaje- 100 scări;
  • 2/3 etaje- 42 scări.
140 mii

Notă: E de menţionat faptul că în anul 2007, la momentul cînd venise o nouă echipă, bugetul Primăriei de Edineţ a constituit 17 mln. de lei, ca pe decursul ultimilor 3,5 ani să fie dublat pînă la 34 mln. în anul 2011, toate aceste rezultate fiind posibile în deplină criză mondială, precum şi în criză politică internă.