În contextul  începerii noului an şcolar, în perioada 30 august – 02 septembrie 2012, la Edineţ, la ediţia a III a avut loc târgul expoziţional „Augustiniada 2012”, la care au participat 24 de agenţi economici.

Manifestarea a fost organizată de filiala Edineţ a Camerei de Comerţ şi Industrie a Moldovei în colaborare cu Primăria Edineţ şi Federaţia Naţională a Fermierilor din Moldova, cu scopul de a susţine producătorii autohtoni, a crea premise pentru lansarea produselor competitive pe piaţă şi a stimula activitatea antreprenorială în regiune.

În deschiderea expoziţiei Ina Stanciu, director al filialei Edineţ a CCI, a menţionat că ideea desfăşurării unui asemenea eveniment a venit ca rezultat al solicitărilor din partea membrilor CCI, altor întreprinzători, precum şi din partea comunităţii din regiune. „Bunele relaţii de colaborare dintre filială şi administraţia publică locală au permis să iniţiem expoziţia, care le oferă întreprinzătorilor oportunitatea de a stabili contacte de afaceri, a face schimb de experienţă şi a cerceta piaţa din regiune, iar vizitatorilor – posibilitatea de a se familiariza şi a procura mărfuri autohtone direct de la producător”, – a spus sursa citată.

La „Augustiniada 2012” au fost expuse mărfuri de larg consum, produse alimentare, mărfuri industriale, rechizite şcolare, servicii bancare etc.

În medie, anual, filiala Edineţ a CCI organizează 5 târguri expoziţionale.