Primăria oraşului Edineţ invită veteranii de război, participanţi la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, participanţii la acţiunile militare din afganistan şi alte ţări, pentru îndeplinirea unui formular de cerere în legătură cu îndemnizaţia care urmează să fie alocată.

Sunteţi rugaţi să prezentaţi copiile: buletinului de identitate, livretului militar, legitimaţiei de participant.