DISPOZIŢIE  nr. 326

din 25 octombrie 2012                                                                                                           or.Edineţ

“Cu privire la convocarea şedinţei

Consiliului orăşenesc Edineţ”

În conformitate cu art. 16 a Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12. 2006 privind administraţia publică locală:

D I S P U N :

A convoca şedinţa ordinară nr. 14 a Consiliului oraşenesc Edineţ pentru data de 02 noiembrie 2012 la ora 14-00 în localul Primăriei oraşului Edineţ cu următoarea ordine de zi:

Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor in cazul imposibilitatii preşedintelui sedintei de a semna deciziile. (Preşedintele şedinţei)

1. Cu privire la modificarea şi rectificarea bugetului pentru anul 2012.

Raportor – Ala Nistor

2. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Primăriei pentru persoanele social-vulnerabile, bolnavii de cancer, tuberculoză, diabet zaharat etc.

Raportor – Ala Nistor

3. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din veniturile suplimentare din privatizarea terenurilor APL.

Raportor – Ala Nistor

4. Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice.

Raportori – A. Nistor, V. Caraulan, T. Sîngereanu, V. Ciobanu, A Gudumac

5. Cu privire la atribuirea terenurilor , inclusiv pentru construcţia caselor de locuit.

Raportori – Valerian Ciobanu, Vadim Caraulan

6. Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale.

Raportor – Valerian Ciobanu

7. Cu privire la îndemnizaţia conducătorilor instituţiilor din învăţămînt.

Raportor – Ala Nistor

8. Cu privire la petrecerea licitaţiei.

Raportor – Valerian Ciobanu

9. Cu privire la examinarea cererilor prealabile şi sesizărilor.

Raportor – Nadina Chistruga

10. Cu privire la demersul Şcolii de muzică  Edineţ.

Raportor – Constantin Cojocari

11. Cu privire la scutirea taxei pentru păşuni.

Raportor – Artur Gheţu

12. Cu privire la transmiterea în gestiune a fîntînii părăsite din Grădina Publică „Vasile Alecsandri”.

Raportor – Constantin Cojocari

13. Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale în gestiune şi casarea unor bunuri.

Raportor – Lilia Strîmbanu

14. Cu privire la crearea Parcului Industrial Edineţ.

Raportor – Rodelia Vasilcov

15. Cu privire la modificarea şi completarea unor decizii.

Raportor – Ala Nistor

16. Cu privire la demersul unui grup de cetăţeni din preajma „Pieţii orăşeneşti”.

Raportor – Constantin Cojocari

17. Cu privire la modificarea unor decizii.

Raportor – Ala Nistor

Primar de Edineţ                                                                Constantin Cojocari