Stimați edinețeni! Primăria orașului Edineț anunță acțiunea „Ogradă curată-oraș curat” și îndeamnă pe toți orășenii să ia parte la această acțiune. Vă amintim de responsabilitatea civică privind menținerea într-o stare adecvată a terenului adiacent casei dumneavoastră. Cu respect, primarul oraşului Edineț Constantin Cojocaru.
Уважаемые единчане! Примария города Единцы объявляет акцию „Чистые дворы-чистый город” и приглашается всех жителей города присоединиться к акции. Напоминаем о гражданской ответственности за чистоту и порядок прилегающей территории к Вашему жилью. С уважением, примар г. Единцы Константин Кожокару