DISPOZIŢIE  nr. 272
din 24 iulie 2013

“Cu privire la convocarea şedinţei
Consiliului orăşenesc Edineţ”

În conformitate cu art. 16 a Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12. 2006 privind administraţia publică locală:

D I S P U N :
A convoca şedinţa extraordinară nr. 19 a Consiliului orăşenesc Edineţ pentru data de 27 iulie 2013 la ora 9-00 în localul Primăriei oraşului Edineţ, cu următoarea ordine de zi:
Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor in cazul imposibilitatii preşedintelui sedintei de a semna deciziile. (Preşedintele şedinţei).
1. Cu privire la modificarea unor comisii.
Raportor – Constantin Cojocari
2. Cu privire la crearea Parcului Industrial Edineţ.
Raportor – Constantin Cojocari
3. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al  primăriei pentru persoanele social-vulnerabile.
Raportor – Ala Nistor
4.  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul mijloacelor speciale disponibile pe cont la 01.01.2013.
Raportor – Ala Nistor
5. Cu privire la rectificarea bugetului anului 2013.
Raportor – A. Nistor
6. Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale în gestiune şi casarea unor bunuri.
Raportor – Lilia Strîmbanu
7.  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul bugetar disponibil pe cont la 01.01.2013.
Raportor – Ala Nistor
8.Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice.
Raportori – A. Nistor, V. Caraulan, T. Sîngereanu, V. Ciobanu, A. Gudumac
9. Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale.
Raportor – Valerian Ciobanu
10. Cu privire la examinarea cererilor prealabile şi sesizărilor.
Raportor – Nadina Chistruga şi Dumitru Gladiniuc
11. Cu privire la transmiterea în gestiune a fîntînii părăsite din Grădina Publică “Vasile Alecsandri”.
Raportor – Constantin Cojocari
12. Cu privire la modificarea şi completarea unor decizii.
Raportor – Ala Nistor
13. Cu privire la procurarea unei unităţi specializate de tehnică pentru Direcţia Locativ-Comunală Edineţ, necesare pentru aducerea la normalitate a gunoiştii şi a drumurilor pe perioada rece a anului.
Raportor – Constantin Cojocari
14. Cu privire la activitatea ÎM “Apă-Canal” Edineţ şi aprobarea planului de activitate pentru anul 2013.
Raportor – Vitalie Sorocan
15. Cu privire la aprobarea tarifelor şi fondului de salarizare la ÎM “Apa-Canal” Edineţ pentru anul 2013.
Raportor – Vitalie Sorocan
16. Cu privire la transmiterea în gestiune economică ÎM “Apă-Canal” Edineţ a fondurilor fixe proprietate publică.
Raportor – Vitalie Sorocan
17. Cu privire la modificarea bonului de repartiţie.
Raportor – Arcadie Gudumac
18. Cu privire la executarea unor hotărîri judecătoreşti.
Raportor – Dumitru Gladiniuc
19. Cu privirea la aprobarea bugetului pe anul 2014.
Raportor – Ala Nistor
20. Cu privire la construcţia unei grădiniţe PASIVE HOUSE la Edineţ.
Raportor – Constantin Cojocari
21. Cu privire la crearea parteneriatului PPP în domeniul asigurării alimentăriii cu apă şi sanităţie.
Raportor – Vitalie Sorocan

Primar de Edineţ, Constantin Cojocari