DISPOZIŢIE  nr. 379
din 23 septembrie 2013

“Cu privire la convocarea şedinţei
extraordinare a Consiliului orăşenesc Edineţ”

În conformitate cu art. 16 a Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12. 2006 privind administraţia publică locală:

D I S P U N :
A convoca şedinţa extraordinară nr. 20 a Consiliului orăşenesc Edineţ pentru data de 25 septembrie 2013 la ora 8-00 în localul Primăriei oraşului Edineţ, cu următoarea ordine de zi:
Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor in cazul imposibilitatii preşedintelui sedintei de a semna deciziile. (Preşedintele şedinţei).
1. Cu privire la adresarea unor agenţi economici privind eliberarea autorizaţiei pentru construcţia alimentărilor pentru combustibil: („Lucoil”, „Petrolasan”, „Vivami Petrol”).
Raportor – Constantin Cojocari
2. Cu privire la adresarea unor cetăţeni privind eliberarea loturilor de construcţie pentru casele individuale de locuit.
Raportor – Vadim Caraulan

Primar de Edineţ, Constantin Cojocari