DISPOZIŢIE

“Cu privire la convocarea şedinţei
extraordinare a Consiliului orăşenesc Edineţ”


În conformitate cu art. 16 a Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12. 2006 privind administraţia publică locală:

D I S P U N :

A convoca şedinţa ordinară nr. 21 a consiliului orăşenesc Edineţ pentru data de 27.11.2013 la ora 14-00 în localul Primăriei oraşului Edineţ, cu următoarea ordine de zi:

Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor în cazul imposibilităţii preşedintelui şedinţei de a semna deciziile. (Preşedintele şedinţei)

1. Cu privire la denumirea străzilor în aria Primăriei Edineţ.

(Raportor- A. Gudumac)

2. Cu privire la aprobarea taxelor locale pe anul 2014.

(Raportor A. Nistor)

3. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al primăriei.

(Raportor- A. Nistor)

4.  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul mijloacelor bugetare disponibile pe cont la 01.01 2013.

(Raportor- A. Nistor)

5. Cu privire la rectificarea şi modificarea bugetului anului 2013.

(Raportor- A. Nistor)

6.  Cu privire la cotele fixe ale impozitului funciar şi imobil, a plăţilor de arendă ale terenurilor cu destinaţie agricolă, neagricolă şi resurselor naturale.

(Raportor- A. Nistor)

7. Cu privire la stabilirea mărimii îndemnizaţiei de conducere pentru funcţiile didactice de conducere din instituţiile preşcolare şi extraşcolare  finanţate din bugetul primăriei Edineţ.

(Raportor- A. Nistor)

8. Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice.

(Raportor- V. Caraulan)

9. Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale şi planurilor urbanistice de detaliu.

(Raportor- V. Caraulan)

10. Cu privire la repartizarea lemnelor de foc pentru persoanele social-vulnerabile.

(Raportor- R. Vasilcov şi V. Caraulan)

11. Cu privire la aprobarea Regulamentului intern cu privire la procedurile de comunicare în cadrul Primăriei şi consiliului orăşenesc Edineţ.

(Raportor- C. Cojocari)

12. Cu privire la transmiterea prin caotract de comodat a instituţiilor de învăţămînt din aria Primăriei consiliului raional Edineţ.

(Raportor- D. Gladiniuc)

13. Cu privire la executarea hotărîrilor judecătoreşti.

(Raportor- D. Gladiniuc)

14. Cu privire la aprobarea zonelor de amplasament pentru unităţile comerciale şi/sau de prestare a serviciilor de deservire socială din aria oraşului Edineţ.

(Raportor- A. Nistor)

15. Cu privire la suspendarea temporară a ÎM „Spaţii Verzi”.

(Raportor- D. Gladiniuc)

16. Cu privire la tutelă.

(Raportor R. Vasilcov)

17. Cu privire la atribuirea loturilor de teren, inclusiv pentru construcţia caselor de locuit.

(Raportor- V. Caraulan)

18. Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale.

(Raportor V. Caraulan)

19. Cu privire la schimbarea destinaţiei unor imobile.

(Raportor T. Sîngereanu)

20. Cu privire la aprobarea statelor de personal la ÎM „Apă Canal” Edineţ pentru anul 2014.

(Raportor- V. Sorocan şi A. Nistor)

21. Cu privire la aprobarea statelor de personal la ÎM „Termoficare” Edineţ pentru anul 2014.

(Raportor- M. Cecan şi A. Nistor)

22. Cu privire la Cu privire la aprobarea statelor de personal la ÎM DGLC Edineţ pentru anul 2014.

(Raportor- V. Onceanu şi A. Nistor)

23. Cu privire la aprobarea statelor de personal la ÎM „CF Edineţ”  pentru anul 2014.

(Raportor- I. Beşleaga şi A. Nistor)

24. Cu privire la aprobarea statelor de personal la ÎM „Piaţa Orăşenească” Edineţ pentru anul 2014.

(Raportor- E. Sîrbu şi A. Nistor)

25. Cu privire la arendarea terenului şi a Staţiei de pregătire asfalt/beton.

(Raportor- V. Onceanu)

26. Cu privire la rezultatele petrecerii auditului energetic la ÎM „Apă  Canal”.

(Raportor V. Sorocan)

27. Cu privire la rezultatele inventarierii anuale la ÎM „Apă Canal”.

(Raportor- V. Sorocan)

28.  Cu privire la dotarea ÎM „Apă Canal” cu tehnică specializată.

(Raportor- V. Sorocan)

29. Cu privire la rezilierea unor contracte de arendă.

(Raportor- D. Gladiniuc)

30. Cu privire la schimbarea plăţilor de arendă.

(Raportor- D. Gladiniuc)

31.Cu privire la prelungirea contractelor de arendă.

(Raportor- D. Gladiniuc)

32.Cu privire la examinarea cererilor prealabile, sesizărilor, recursurilor.

(Raportor- D. Gladiniuc)

33. Cu privire la desfăşurarea concursului „Edineţ- oraşul meu iubit”.

(Raportor- C. Cojocaru)

Primar de Edineţ, Constantin Cojocari