Primăria oraşului Edineţ anunţă concurs prin cererea ofertelor de preţuri:

Autoritatea contractantă Primăria oraşului Edineţ
Adresa or. Edineţ, str. Octavian Cirimpei, 30
Tel/Fax 024623882
Membru al grupului de lucru, responsabil deprocedura de achiziţie Tudor Sîngereanu
Obiectul achiziţiei servicii de exploatare a cazangeriilor autonome cu funcţionare pe gaze naturale
Cod CPV 65000000-3
Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini Primăria oraşului Edineţ, bir. 2
Locul desfăşurării procedurii Primăria oraşului Edineţ, sala de şedinţe
Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs Româna
Termenul limită de depunere şi deschidere a ofertelor 13.12.2013, ora 11:00