6 decembrie 2013. Astăzi, în incinta Liceului Teoretic „Pan Halippa” din oraşul Edineţ a avut loc o conferinţă ştiinţifico-practică cu genericul „Pan Halippa – o viaţă în slujba ideii de unitate naţională” organizată cu prilejul împlinirii a 130 de ani de la naşterea strălucitului înaintaş.

Obiectivele conferinţei: Suscitarea în cercul participanţilor la respectiva manifestare omagială a interesului faţă de creaţia literară şi opera ştiinţifică a lui Pan Halippa, scoaterea în evidenţă a activităţii sale politice, devotamenrului cu care pământeanul nostru a luptat pentru dezrobirea socială şi iluminarea culturală.

Disiminarea informaţiilor despre cariera politică, activitatea ştiinţifică şi opera literară a lui Pan Halippa.

Acordarea de ajutor metodic profesorilor de istorie, limbă şi literatură română în completarea dosarului profesional cu materialele necesare pentru pregătirea şi desfăţurarea orelor de istorie locală cu elevii la clasă.

În activitate au fost antrenaţi cercetători ştiinţifici de la instituţii academice şi centre universitare din Republica Moldova, cadre didactice (profesori de istorie, limbă şi literatură română şi rusă) din instituţiile de învăţământ peruniversitar din oraşul şi raionul Edineţ, specialişti din administraţia publică locală, bibliotecari, muzeografi, alţi lucrători din domeniul culturii, pecum şi elevi din clasele superioare de la liceele din or. Edineţ, inclusiv de la Liceul „Pan Halippa”.

Cu comunicări despre viaţa şi activitatea lui Pan Halippa au venit dl. Constantin Cojocari, primarul oraşului Edineţ, dl. Ion Negrei, cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, dl. Vladimir Beşleagă, scriitor, Uniunea Scriitorilor din Moldova şi dl. Mihai Taşcă, scriitor.

În cadrul conferinţei a fost lansat volumul de carte „Pan Haliipa – apostol al Basarabiei. Studii. Documente. Materiale”(autori – Ion Constantin, Ion Negrei) şi au fost făcute donaţii de carte bibliotecii Liceului Teoretic „Pan Halippa”, Bibliotecii Raionale şi Muzeului Ţinutului Natal din or. Edineţ.

Organizatori ai evenimentului au fost Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei, Asociația Istoricilor din Republica Moldova, Primăria or. Edineț, Asociația Culturală „Parcova- Nova”, Fundaţia „Nicoară”, Botoşani şi Liceul Teoretic Pan Halippa.