DISPOZIŢIE nr. 466

din 9 decembrie 2013


“Cu privire la convocarea şedinţei

extraordinare a Consiliului orăşenesc Edineţ”


În conformitate cu art. 16 a Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12. 2006 privind administraţia publică locală:

D I S P U N :

A convoca şedinţa ordinară nr. 22 a Consiliului orăşenesc Edineţ pentru data de 18.12.2013 la ora 14-00 în localul Primăriei oraşului Edineţ, cu următoarea ordine de zi:

Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor în cazul imposibilităţii preşedintelui şedinţei de a semna deciziile. Preşedintele şedinţei

1. Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei oraşului Edineţ pe anul 2014.

Raportor- A. Nistor

2. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al primăriei.

Raportor- A. Nistor

3. Cu privire la modificarea şi rectificarea bugetului pe anul 2013.

Raportor- A. Nistor

4.  Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile de sanitaţie la ÎM „DPGL-C Edineţ”.

Raportor- A. Nistor

5. Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice.

Raportor- V. Caraulan

6.  Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale şi planurilor urbanistice de detaliu.

Raportor- V. Caraulan

7. Cu privire la repartizarea lemnelor de foc pentru persoanele social-vulnerabile.

Raportor- R. Vasilcov, V. Caraulan

8. Cu privire la aprobarea Regulamentului intern cu privire la procedurile de comunicare în cadrul Primăriei şi Consiliului orăşenesc Edineţ.

Raportor- C. Cojocari

9. Cu privire la executarea hotărîrilor judecătoreşti.

Raportor- D. Gladiniuc

10. Cu privire la atribuirea loturilor de teren, inclusiv pentru construcţia caselor de locuit.

Raportor- V. Caraulan

11. Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale.

Raportor- V. Caraulan

12. Cu privire la aprobarea statelor de personal la ÎM DGLC Edineţ pentru anul 2014

Raportor- I. Mitriniuc, A. Nistor

13. Cu privire la aprobarea statelor de personal la ÎM „Piaţa Orăşenească” Edineţ pentru anul 2014.

Raportor- E. Sîrbu, A. Nistor

14. Cu privire la rezilierea unor contracte de arendă.

Raportor- D. Gladiniuc

15. Cu privire la schimbarea plăţilor de arendă.

Raportor- D. Gladiniuc

16. Cu privire la prelungirea contractelor de arendă.

Raportor – D. Gladiniuc

17. Cu privire la examinarea cererilor prealabile, sesizărilor, recursurilor.

Raportor- D. Gladiniuc

18. Cu privire la schimbarea adresei juridice a sediului ÎM „Termoficare Edineţ”.

Raportor- M. Cecan

19. Cu privire la modificarea şi completarea unor decizii.

Raportor- A. Nistor

20. Cu privire la trecerea la pierderi a unor mijloace fixe.

Raportor- L. Strîmbanu

21. Cu privire la aprobarea regulamentului privind plata premiilor, suplimentelor şi altor plăţi.

Raportor- N. Chistruga

22. Cu privire la evidenţa contabilă a investiţiilor daneze.

Raportor- V. Sorocan

23. Cu privire la cetăţenii de onoare ai oraşului Edineţ.

Raportor- C. Cojocari

24. Cu privire la stabilirea tarifelor la stadionul orăşenesc.

Raportor- A. Nistor

25. Cu privire la acordul de cooperare dintre or. Edineţ şi or. Lipoveţ, Ucraina.

Raportor- C. Cojocari

Primar de Edineţ, Constantin Cojocari