Resursele umane constituie valoarea de bază în procesul de descentralizare şi cheia spre progress! În perioada 17-20 decembrie, în cadrul Pogramului de Excelenţă al LGSP, a avut loc instruirea Managementul Resurselor Umane, condusă de către expertul internaţional din Olanda, dnul Henk Bruning. Primari, vice-primari şi responsabili de resurse umane din cadrul a 20 primării de oraşe şi-au consolidat cunoştinţele în domeniu, abordînd teme ca: sporirea motivării financiare și non-financiare, instrumente de monitorizare și evaluare a resurselor umane, resursele și valorile umane,cei șapte piloni de constituire a integrităţii și bunei guvernări, etc.

Primăria oraşului Edineţ a fost reprezentată de Secretarul Consiliului orăşenesc Edineţ, Arcadie Gudumac şi specialistul responsabilul de resurse unane Nadiana Chistruga.