Vă prezentăm un film documentar de scurt metraj despre activitatea Agenției de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) în Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN).

Activând de 4 ani, ADR Nord implementează proiecte în vederea dezvoltării durabile și echitabile a localităților din RDN, reieșind din cele 3 priorități prevăzute de Strategia de Dezvoltare Regională Nord:

1) Reabilitarea infrastructurii fizice;

2) Susținerea dezvoltării sectorului privat și a pieței forței de muncă;

3) Îmbunătățirea factorilor de mediu și a atractivității turistice.

Ținându-se cont atât de prevederile legislației naționale și europene, cât și de obligațiile internaționale, o atenție sporită se acordă și proiectelor din domeniul eficienței energetice și energiei regenerabile.

Sursa: adrnord.md