Ceremonia de reîntegistrare a cuplurilor care au împlinit 50-60 de ani de la căsătorie.

Nominalizarea persoanelor care au adus un aport considerabil, prin activitatea lor profesională, la dezvoltarea oraşului Edineţ cît şi a cetăţenilor de onoare a oraşului Edineţ.

Moderator al ceremoniei Primarul oraşului Edineţ, d-l Constantin Cojocari a fost susţinut de Preşedintele Parlamentului Republicii Mooldova, d-nul Igor Corman

Seara a luat sfîrşit cu un concert de sărbătoare cu participarea artiştilor Doiniţa Gherman, Diana Onofrei, Ionel Istrati, Corina Ţepeş şi Costi Burlacu, Rada şi alţii, care a finalizat cu excepţionale focuri de artificii.