Conform deciziei nr. 22/1 din 18 decembrie 2014, bugetul primăriei oraşului Edineţ la venituri şi cheltuieli este de 21232,6 mii lei.

Veniturile bugetului anului 2014 înclud :

1. Venituri proprii                                                     20318,8 mii lei

2. Mijloace speciale                                                  813,8 mii lei

Cheltuielile bugetului anului 2012, includ :

1. Servicii de stat cu destinaţie generală                    1398,8 mii lei

2. Învăţămîntul                                                             11942,9 mii lei

3. Cultura,arta,sport,activităţi pentru tineret           4384,7 mii lei

4. Amenajarea, înverzirea, iluminarea stradală       1870,0 mii lei

şi curăţenia oraşului

5. Asistenţa şi protecţia socială                                  349,7 mii lei

6. Cheltuieli neatribuite la alte grupe principale       1113,0 mii lei

7. Fondul de rezervă                                                     173,5 mii lei