Anunţ

ÎM „Apă-Canal” Edineţ anunţă iniţierea procedurii  de prelungirea a autorizării de mediu pentru folosinţa specială a apei.