Primul training de informare şi instruire pentru semnatarii şi potenţialii semnatari ai „Convenţiei primarilor” din Republica Moldova a avut loc la Chişinău, în sala de conferinţă a hotelului „Regency”. Primăria oraşului Edineţ a fost reprezentată de către viceprimarul, d-na Rodelia Vasilcov şi specialistul primăriei, d. Mircea Morari. Obiectivul principal al trainingului a fost familiarizarea participanţilor despre principalele măsuri care trebuie întreprinse atît la nivel local cît şi la nivel naţional în domeniul eficienţii energetice şi reducerea emisiilor de CO2.
Convenţia primarilor reprezintă principala mişcare europeană în care sunt implicate autorităţile locale şi regionale ce se angajează în mod voluntar pentru creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor de energie regenerabilă în teritoriile lor. Prin angajamentul lor, semnatarii Convenţiei îşi propun atingerea şi depăşirea obiectivului Uniunii Europene de reducere cu 20% a emisiilor de CO2 până în 2020.
Următoarea reuniune este programată pentru 14-15 mai 2014 şi va fi una exclusiv practică.