Astăzi, un grup de elevi ai LT „V. Suhomlinschi” din oraşul Edineţ au făcut o vizită primăriei oraşului, cu scopul de a afla mecanizmul de lucru al administraţiei locale.

Primarul oraşului Edineţ, d-l Constantin Cojocari, a făcut o prezentare a funcţionarilor primăriei, după care a urmat o scurtă trecere în revistă a principiilor funcţionalităţii atît a administraţiei publice centrale cît şi a administraţiei publice locale de nivelul I şi II. În detaliu a fost discutată activitatea primăriei, a consiliului orăşenesc cît şi a întreprinderilor municipale din teritoriu. De asemenea specialiştii prezenţi al întrunire au relatat elevilor despre activitatea domeniilor pe carea le gestionează fiecare în cadrul primăriei.

Pe parcursul discuţiilor elevii au adresat şi întrebări. Iată ce i-a interesat pe tineri cel mai mult:

1. De ce iluminarea stradală se stinge în fiecare seară la ora 11:00?

2. De ce în oraş este atît de mult gunoi?

3. Din ce şi cum se formează bugetul oraşului?

4. Cînd vor fi repareate drumurile?

5. Ce simbolizează elementele stemei oraşului?

La toate întrebările acordate elevii au primit răspunsuri.

Atît Primarul cît şi specialiştii au rămas satisfăcuţi de faptul că elevii se interesază despre activitatea administraţiei locale şi sunt gata să primească cît mai des astfel de grupuri de elevi cărora nu le este indiferentă situaţia social-economică şi culturală a localităţii.