14 mai 2014. La Edineț, în sala de conferințe din cadrul Complexului Paradis s-a desfășurat Conferința Dezinstituţionalizare şi servicii de reabilitare pentru incluziunea socială a persoanelor cu deficienţe socio-psihiatrice în Republica Moldova.

În cadrul acestei Conferințe a avut loc și totalizările proiectului “Centrul pentru incluziunea socială în Edineț”, finanțat de Agenția de Dezvoltare a Austriei, Pro mente Oberosterreich, parteneri fiind Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Internatul Psiho-neurologic din Brînzeni, Consiliul Raional, Primăria orașului Edineț, Filiala Camerei de Comerț și Industrie Edineț, Direcția Economie, Asistență Socială și Protecția Familiei, Școala de muzică pentru copii, Asociația Regională de Educare a Adulților din Suceava, Institutul Bucovina, Die Querdenquer Austria.

Odată cu acest proiect în raionul Edineț echipa AREAP a reușit să deschidă ușa și inimile pentru o parte din persoanele cu dizabilități, pe care îi încurajează, îi ajută să depășească barierile și singurătatea de zi cu zi.  Perioada proiectului de implementare: 01 august 2011 – 31 august 2014, bugetul total 135.400 euro.

Speranța, dorința și rezultatele obținute în cadrul proiectului “Centrul pentru incluziunea socială în Edineț” este puterea care ne dă încredere să mergem înainte cu ceea ce am început, iar datorită altui proiect contituitatea acestuia se va extinde.

Temele abordate în cadrul Conferinței au fost:

Inițiative private în cooperare cu instituții publice (dl.Bruno Wögerer, Reprezentant Pro mente Austria); Sistemul integrat de servicii sociale în Republica Moldova (dna Djulieta Popescu, Şef Direcţie politici de asistenţă socială MMPSF); Reforma serviciilor de sănătate mintală în Republica Moldova (dl. Vadim Aftenii, Coordonator Național Sănătatea Mintală din Republica Moldova); Dezinstituționalizare și servicii de reabilitare în Austria (dl.Tomislav Zuljevic Salamon, Reprezentant Pro mente uper Austria în Europa de Est); Realizări în cooperarea cu PROMENTE Austria 2011-2014 (dna. Aliona Pistriuga, Directorul Internatului Psiho-neurologic Brânzeni); Rolul beneficiarului în politicile și strategiile de reformă (dna. Gabriela Tănăsan, Reprezentant European Network of (Ex-) Users and Survovors of Psychiatry, ENUSP); Proiectul Planului incluziune socială în Republica Moldova. Provocări și necesități (dna. Djulieta Popescu, Şef Direcţie Politici de Asistenţă Socială MMPSF);  Exemple de bună practică în reabilitare și incluziune din Italia și Serbia (dl. Tomislav Zuljevic Salamon, Reprezentant Pro mente uper Austria în Europa de Est); Economia socială, posibilități și provocări în Republica Moldova (dl. Petru Vasile Gafiuc, Secretarul General Social Firms Europe CEFEC); Centrul de incluziune socială la Edineț (dna. Alina Reşetnicov, Manager de proiect AREAP).

La această conferință au participat 112 persoane, vorbitori din România, Austria și Republica Moldova.

În cadrul Conferinței sa discutat despre practicile internaționale în domeniu și posibilitățile de a fi preluate de țara noastră, necesitatea dezvoltării economiei sociale – posibilități și provocări pentru Moldova, rolul beneficiarului în politicile și strategiile de reformă în domeniu.      Deasemenea s-a vorbit despre Planul de dezinstituționalizare a benefiicarilor din instituțiile sociale rezidențiale pentru adulți, în contextul oferirii de servicii de alternativă înalt specializate, conform necesităților individuale ale beneficiarilor adulți.

Totodată sa discutat politicile statului care în prezent sunt concentrate pe dezvoltarea şi prestarea serviciilor sociale primare, susţinerea şi consolidarea capacităţilor persoanelor şi familiilor aflate în dificultate din comunitate;  mobilizarea şi consolidarea capacităţilor comunităţii în îngrijirea şi protecţia persoanelor aflate în dificultate.

Iar în viitor a afirmat Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei,  țara noastră și-a asumat o serie de angajamente de a promova drepturile persoanelor cu dizabilități și a dezvolta mecanisme de integrare socială a acestor persoane.