DISPOZIŢIE nr. 168

din 20 mai 2014


“Cu privire la convocarea şedinţei

ordinare a Consiliului orăşenesc Edineţ”


În conformitate cu art. 16 a Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12. 2006 privind administraţia publică locală:

D I S P U N :

A convoca şedinţa ordinară nr. 24 a Consiliului orăşenesc Edineţ pentru data de 30.05.2014 la ora 14-00 în localul Primăriei oraşului Edineţ, cu următoarea ordine de zi:

Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor în cazul imposibilităţii preşedintelui şedinţei de a semna deciziile.

Preşedintele şedinţei

1. Cu privire la modificarea şi rectificarea bugetului anului 2014.

Raportor- A. Nistor

2. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al primăriei.

Raportor- A. Nistor

3. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul bugetar disponibil la 01.01.2014.

Raportor- A. Nistor

4.  Cu privire la modificarea şi completarea unor decizii a Consiliului orăşenesc Edineţ.

Raportor- A. Nistor

5. Cu privire la examinarea recursurilor, cererilor prealabile şi sesizărilor, hotărîri judecătoreşti.

Raportor- D. Gladiniuc

6.  Cu privire la rezilierea, prelungirea unor contracte de arendă, locaţiune, de comodat.

Raportor- D. Gladiniuc

7. Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice.

Raportor- D. Gladiniuc, V. Caraulan, T. Sîngereanu, A. Nistor

8. Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale.

Raportor- V. Caraulan

9. Cu privire la aprobarea planurilor de încadrare.

Raportor- V. Caraulan

10. Cu privire la petrecerea licitaţiei publice cu strigare.

Raportor- V. Caraulan

11. Cu privire la atribuirea terenurilor proprietate publică, inclusiv pentru construcţia caselor de locuit.

Raportor- V. Caraulan

12. Cu privire la aprobarea dosarelor de inventariere tehnică a grădiniţelor din aria Primăriei Edineţ.

Raportor- V. Caraulan

13. Cu privire la eliberarea titlurilor.

Raportor- V. Caraulan

14. Cu privire la accesarea unui credit bancar de către Primăria or. Edineţ.

Raportor- C. Cojocari

15. Cu privire la rezilierea unor contracte de arendă a terenurilor şi bazinelor acvatice.

Raportor- D. Gladiniuc

16. Cu privire la prelungirea contractului de comodat cu FC „Edineţ” asupra clădirii administrative a stadionului orăşenesc.

Raportor – D. Gladiniuc

17. Cu privire la împuternicirea primarului or. Edineţ de a încheia contracte de arendă cu cetăţenii ce prelucrează terenuri agricole din regiunea pădurii or. Edineţ.

Raportor- D. Gladiniuc

18. Cu privire la modificarea bonului de repartiţie a d. Gaidenco N.

Raportor- A. Gudumac

19. Cu privire la demersul consiliului raional privind demontarea roţii din Grădina Publică.

Raportor- C. Cojocari

20. Cu privire la demersul Gimnaziului Edineţ.

Raportor- C. Cojocari

21. Cu privire la înregistrarea statutului asociaţiei obşteşti „Copil Fericit”.

Raportor- A. Gudumac

22. Cu privire la ridicarea mandatului unui consilier.

Raportor-  A. Gudumac

23. Cu privire la cetăţenii de onoare ai oraşului Edineţ.

Raportor- C. Cojocari

24. Cu privire la stabilirea tarifelor la stadionul orăşenesc.

Raportor- A. Nistor

25. Cu privire la acordul de cooperare dintre or. Edineţ şi or. Lipoveţ, Ucraina.

Raportor- C. Cojocar

Primar de Edineţ, Constantin Cojocari