Primul atelier de lucru privind elaborarea Strategiei de dezvoltare socio-economică 2015-2020 a oraşului Edineţ a avul loc în sala de şedinţe a primăriei, la carea au participat reprezentanţi ai primăriei, consiliului raional, societăţii civile, profesori, elevi şi tineri în număr de circa 50 persoane. Subiectele principale pe ordine de zi au fost analiza actorilor locali, crearea grupului de lucru şi crearea grupurilor sectoriale.

La ce ne serveşte un plan de dezvoltare strategică?

-Este vital pentru dezvoltarea oraşului, deoarece permite prognozarea şi controlarea viitorului;

-Are drept efect cunoaşterea mai bună a mediului intern (puncte tari, puncte slabe) şi a mediului extern (şanse/posibilităţi, pericole);

-Este un proces de gândire participativ orientat spre elaborarea scenariilor posibile de acţiune;

-Presupune obţinerea viitoarei imagini a orasului ori a unui „tablou de viitor” pe care dorim să-l construim;

-Este un instrument important in atragerea investitiilor straine si implementarea proiectelor.

Obiectiv general al procesului de planificare este elaborarea strategiei socio-economice a oraşului Edineţ pentru perioada 2015 – 2020.

Această activitate a fost organizată în cadrul procesului de planificare strategică de dezvoltare durabilă integrată a oraşului Edineţ în cadrul Proiectului de Susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova, finanţat de USAID.