La 1 iunie 2014, în contextul marcării Zilei Internaționale a Copilului, Primăria oraşului Edineţ, filiala Edineţ a Camerei de Comerț și Industrie în colaborare cu Fundaţia „Ion Ciumac” au desfășurat ediția a IV-a a acţiunii de caritate „Gingăşia şi lumina speranţei copiilor”, destinată copiilor cu dizabilități, bolnavi de cancer sau care provin din familii vulnerabile. Micuții au avut parte de cadouri, o masă de binefacere, concursuri și voie bună.

Primarul oraşului Edineţ le-a oferit copiilor cîte o sacoşă plină cu dulciuri menţionînd că ” le este mereu alături şi nu va ezita niciodată să ofere careva ajutor familiilor lor”

La acţiune de caritate au participat Casa de creaţie a copiilor Edineţ, Şcoala de pictură Edineţ, Clubul sportiv „Bagira”, ansamblul de dansuri „Graţia”, Asociaţia Raională pentru Educare a Adulţilor Prutul de Sus (AREAP), care au creat atmosfera de sărbătoare prin dans, muzică, body-art, concursuri sportive.

Programul zilei a continuat cu Gala Laureaţilor cu genericul „Pe pămîntul mare un copil e-o floare” organizată de Casa de Creaţie a Copiilor.

Activitatea a avut o dublă semnificaţie, deaorece s-a sărbătorit Ziua Intenaţională a Copiilor şi s-a făcut totalurile pentru anul de studii 2013-2014, care a fost un an plin de realizări şi succese. Un an, bogat în activităţi culturale –concursuri, festivale raionale şi republicane, şezători, matinee şi expoziţii cu cele mai ingenioase lucrări.

La sărbătoare au fost prezenţi reprezentanţi ai Primăriei oraşului Edineţ, Consiliului Raional Edineţ şi ai Direcţiei Învăţămînt şi Cultură Ediineţ.

D-a Aurelia Mitreniuc, Şefa DÎC Edineţ a dat start plăcutei proceduri de înmînare a diplomelor, premiind CCC Edineţ cu locul II la Festivalul Republican de creaţie artistică a copiilor Ediţia a VIII 2014, şi oferind în continuare diplome pentru contribuţia deosebită în promovarea valorilor culturale în r. Edineţ Ansamblului model de dans Graţia, codus de Dumitru şi Tatiana Ceropita, Ansamblului de estradă, condus de Vasilcan Eduard, Ansamblului folcloric condus de Popov Anastasia, Trupei teatrale model Oedip, condus de Ciornîi Veronica şi trupei teatrale de comedie Satiricon, condus de Popov Anastasia. Diplomă de excelenţă  a primit solistul Balan Victor, pentru rezultate deosebite şi performanţe în cadrul a diverselor Festivaluri-concursuri de nivel raional şi republican.

Diplome de merit pentru  măiestrie interpretativă în scenă au primit soliştii: Vişan Iana, Dana Vasilcan, Melnic Marcela, Leaşoc Olivia, Tinei Elena, Zgardan Ecaterina. Toţi cei premiaţi au primit cadou din partea DÎC Edineţ cîte o foaie de odihnă gratuită la Poieniţa Veselă.

În continuare directorul interimar Ciornîi Veronica a înmînat diplome de merit pentru participare activă în activităţile cultural –artistice, organizate de CCC pentru Ansamblul model de dans Vodograi,condus de Scripnic Ludmila, Ansamblului de dans School Dance, membrilor cercului de creaţie artistică,condus de Cucu Ludmila, Trupei teatrale Izumrud, condus de Hangan Liubovi.

Pentru colaborare fructuoasă cu CCC şi participare activă  au primit diplome părinţii: Reşchitor Lilia,Vişan Irina, Pagîn Cristina.

O surpriză destul de plăcută a fost şi prezenţa în sală a Vicepreşedintelui Consiliului Raional – Eugen Mogorean, care a dus sincere felicitări copiilor şi părinţilor pentru aceşti copii talentaţi şi cu merite deosebite.

Viceprimarul oraşului Edineţ, D-a Rodelia Vasilcov a adus din partea Primăriei sincere felicitări cu ocazia sărbătorii, menţionînd că a primit o plăcere enormă fiind prezentă la această sărbătoare şi au copleşit-o emoţiile şi amintirile copilăriei.

A adus mulţumiri colectivului pedagogic pentru aportul adus în educarea tinerii generaţii şi dezvoltarea lor multilaterală.

Pentru participarea activă în viaţa cultural-artistică a oraşului Edineţ şi organizarea diverselor măsuri, diplome de excelenţă din partea Primăriei au primit Ciornîi Veronica, Popov Anasatasia, Ceropita Dumitru şi Ceropita Tatiana. De asemenea cu diplome de merit au fost decernaţi conducătorii de cercuri: Vasilcan Eduard, Cucu Ludmila, Albin Valeriu, Grigoriev Andrei, Pîslaru Valentina, Bogomaz Tatiana, Ursatii Tatiana.

Sărbătoarea le-a fost îndulcită copiilor cu îngheţata adusă de Primăria oraşului Edineţ.

Colectivul pedagogic aduce mulţumiri Prmăriei oraşului Edineţ pentru ajutorul acordat în confecţionarea costumelor naţionale, care vor fi  finalizate pînă la sfîrşitul anului 2014.

Aplauzele şi emoţiile pozitive, emanate din sala plină de părinţi, oaspeţi şi copii au continuat pe parcursul întregului concert, iar costumaţia, decorul şi măştile din scenă au dat sărbătorii un colorit femecător.