Primăria oraşului Edineţ informează că pe data de 01 Iulie 2014 ora 10:00, în incinta primăriei (str. Octavian Cirimpei nr. 30), se  v-a desfăşura licitaţia pentru obţinerea dreptului de încheiere a contractului de vînzare-cumpărare, arendă a terenurilor:

1. La licitaţie sînt admise atît persoane fizice cît şi juridice din Republica Moldova. Doritorii de a participa la licitaţie urmează să prezinte personal sau prin reprezentant autorizat, cererea după forma stabilită Comisiei de licitaţie, pe adresa: or.Edineţ , str.Octavian Cirimpei nr. 30, (biroul nr 2 din incita Primăriei) nu mai tîrziu de data de 30 iunie 2014 ora 17.00 (telefon 2-38-82). La cerere solicitantul va anexa în mod obligatoriu:

  • persoanele juridice – copia certificatului de înregistrare a întreprinderii, persoanele fizice – copia buletinului de indentitate;
  • document de confirmare a achitării plăţii pentru participarea la licitaţie pe următorul cont : Ministerul finanţelor, Trezoreria Teritorială Edineţ c/f 1006601000037, Contul beneficiar 226604, Contul trezorerial 12240554101, MFT Trezoreria de Stat TREZMD2X;
  • actul ce confirmă depunerea acontului pe următorul cont: Ministerul finanţelor, Trezoreria Teritorială Edineţ c/f 1006601000037, contul beneficiar 226604, Contul Trezorerial 461560200554701, MFT Trezoreria de Stat TREZMD2X, şi anume;

a) acontul în mărime de 10 % din preţul iniţial de vînzare-cumpărare (arendă) a terenului respectiv;

b) costul taxei de participare, 200 lei pentru persoanele juridice şi 80 lei pentru persoanele fizice.

2. Acontul şi biletul de participare se achită pentru fiecare lot separat.

3. Cumpărătorii, pot procura bilete de întrare în zuia licitaţiei, începînd cu ora 8.00, la locul de desfăşurare a licitaţiei, la preţul de 10,0 lei.

4. Înregistrarea participanţilor la comisia pentru licitaţie începe la ora 09.00.