Vineri, 27 iunie 2014. Circa 35 de primari din raionul Edineţ s-au adunat astăzi în sala de şedinţe a primăriei oraşului Edineţ la o masă rotundă cu genericul „Consolidarea Capacităţilor APL în domeniul aprovizionării cu apă şi canalizare: aspecte de Gender şi Grupuri Social vulnerabile şi Economico-financiare”, organizată de Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) cu suportul USAID.

La baza agendei zilei au stat următoarele întrebări:

1. Prezentarea rezultatelor Studiului pe Cooperare Intercomunitară cu prezentarea Ghidului Practic.

2. Prezentarea principalelor constatări, concluzii şi recomandări identificate ca urmare a elaborării Studiului privind „Accesul grupurilor social vulnerabile şi gender la serviciile de alimentare cu apă şi canalizare”.

3. Prezentarea principiilor constatări, concluzii şi recomandări identificate ca urmare a elaborării Studiului privind „Analiza economico-financiară a sectorului de aprovizionare cu apă şi canalizare. Recomandări pentru APL”.

Cuvînt de salut a avut Primarul oraşului Edineţ, vicepreşedinte CALM, d-nul Constantin Cojocari, care a menţionat: „În condiţiile actuale de austeritate, cooperarea intercomunitară şi regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare ar putea să răspundă la o bună parte din provocările timpului. Asigurarea cetăţenilor cu surse sigure de apă potabilă şi canalizare este o prioritate şi o misiune foarte importantă a autorităţilor publice locale. Totuşi, în condiţiile actuale, cînd infrastructura din domeniu este practic inexistentă sau se află într-o stare nesatisfăcătoare în majoritatea localităţilor din ţată, pentru realizarea acestei priorităţi este necesar de a depune un efort comun din partea atît a autorităţilor publice locale cît şi din partea guvernării centrale şi comunităţii”. De asemenea d-nul Constantin Cojocaru s-a arătat mulţumit de faptul că primarii localităţilor limitrofe Edineţ-ului sînt receptivi şi îşi doresc schimbarea condiţiilor de trai ale cetăţenilor şi modernizarea infrastructurii localităţilor pe care le reprezintă.

Scopul studiului privind  „Accesul grupurilor social vulnerabile şi gender la serviciile de alimentare cu apă şi canalizare” este sporirea accesului persoanelor din grupurile social vulnerabile la serviciile de alimentare cu apă şi canalizare.

Obiectivele studilui:

1. Identificarea problemelor cu care se confruntă APL în asigurarea accesului grupurilor social vulnerabile la serviciile de alimentare cu apă şi canalizare;

2. Determinarea efectelor accesului limitat la sursele de apă şi canalizare – pentru grupurile social vulnerabile şi comunitatea locală;

3. Identificarea unor soluţii durabile – pentru asigurarea persoanelor din grupurile social vulnerabile cu servicii de apă şi canalizare.

Realizarea acestui studiu şi elaborarea ghidului a fost posibilă graţie implementării de către Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a proiectului „Consolidarea Capacităţilor APL în domeniul gestionăii serviciilor de apă şi canalizare” finanţat de către Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID)