Buletin Nr 54 din 11.07.2014

Tip anunțuri: Invitație de prezentare a ofertelor

Licitaţie publică Nr. 14/00505

Autoritatea contractantă Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Adresa Republica Moldova, mun. Bălţi,

piața Vasile Alecsandri 8

Telefon/fax 00373 231 2-96-82
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GUDUMAC DENIS
Obiectul achiziţiei construcția blocului administrativ cu

rețele tehnico-edilitare al parcului

industrial din or. Edineț

Cod CPV 45210000-2
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Bălţi,

piaţa Vasile Alecsandri 8

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Bălţi,

piaţa Vasile Alecsandri 8

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini Română
Pentru ridicarea documentelor de licitație pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare 2224601596
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.1 Balti
Cont trezorerial IDNO1009601000267

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 2224601596
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.1 Balti
Cont trezorerial IDNO1009601000267

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 2224601596
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.1 Balti
Cont trezorerial IDNO1009601000267
Termenul de depunere a ofertelor 30.07.2014 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 30.07.2014 11:00