Buletin Nr 58 din 25.07.2014

Tip anunțuri: Invitație de prezentare a ofertelor

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 14/00506

Autoritatea contractantă Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Adresa Republica Moldova, mun. Bălţi,

piața Vasile Alecsandri 8

Telefon/fax 00373 231 2-96-82
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GUDUMAC DENIS
Obiectul achiziţiei servicii de supraveghere tehnică la

construcția blocului administrativ cu

rețele tehnico-edilitare al

parcului industrial din or. Edineț

Cod CPV 71247000-1
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Bălţi,

piaţa Vasile Alecsandri 8

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Bălţi,

piaţa Vasile Alecsandri 8

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini Română

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 2224601596
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.1 Balti
Cont trezorerial IDNO1009601000267

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 2224601596
Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.1 Balti
Cont trezorerial IDNO1009601000267
Termenul de depunere a ofertelor 04.08.2014 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 04.08.2014 10:00