Republica Moldova a fost în sărbătoare ieri, când s-au împlinit 23 de ani de la declararea independenţei de stat. Ziua de 27 august este celebrată cu mare fast în fiecare an în toată ţara.

Nu a rămas în urmă nici oraşul Edineţ. Ziua a început cu un miting de sărbătoare, la care au participat atît locuitorii oraşului Edineţ cît şi oaspeţi de peste hotarele ţării (România, Ucraina) care au depus flori la monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfînt şi la placa comemorativă “Octavian Cirimpei”. Cu discursuri patriotice au venit oficialităţile din Edineţ, deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, d-nul Oleg Sîrbu şi oaspeţii de peste hotarele ţării.

Activităţile au continuat în incinta Casei de cultură unde a avut loc  Gala lauriaţilor Festivalului Internaţional de Creaţie Literară  “TITEL CONSTANTINESCU’’ (Edineţ, Republica Moldova – Rîmnicu Sarat, România). De premii speciale şi diplome de excelenţă s-au bucurat doisperezece din cei peste o mie de participanţi la festival.

Premiile care s-au acordat:

-Marele Premiu „TITEL CONSTANTINESCU” – cu publicarea volumului: „… ŞI DE-O FI SĂ MOR…” –  de  Vasile TĂRÂŢEANU ( UCRAINA);

-Premiul  ,,FĂNUŞ NEAGU” – cu publicarea volumului : “CAVALERII  APOCALIPTICI. PSALMODIERI ÎN VÂRFUL MUNTELUI” – de Adrian BOTEZ;

-Premiul „ DUMITRU PRICOP”” – cu publicarea volumului: “CARAGIALE… FANTASTICUL” – de Constantin     CODRESCU  /  Eliza   ROHA;

-Premiul „ OCTAVIAN MOŞESCU ” – cu publicarea volumului : „CĂLĂTOR PRIN LUMEA DEŞARTĂ”  – de Costel BUNOAICA;

-Premiul ,, ALEXANDRU SIHLEANU’’ – cu publicarea volumului : “SATUL DE GRANIŢĂ”  –  de Alexandru ŞCHENDREA (Chişinău/REPUBLICA MOLDOVA);

-Premiul  ,,DUMITRU CRĂCIUN‘’ – cu publicarea volumului : “VERSURI ALESE”,  de GUILLAUME APOLLINAIRE (FRANŢA) –  traducător: Petru DINCĂ;

-Premiul ,, MIRCEA MICU”- cu publicarea volumului : “CEI  CE  SE  ÎNTORC  SPRE  SEARĂ” –  de   Geo   GALETARU;

-Premiul „ VICTOR FRUNZĂ” – cu publicarea volumului : “SIMFONIILE VISELOR PIERDUTE…” – de George CĂLIN;

-Premiul „FLORICA CRISTOFOREANU” – cu publicarea volumului: “LA  HANUL DINTRE  CLIPE” –  de Vasile PONEA;

-Premiul  ,, SLAM RÂMNIC” – cu publicarea volumului: “CONSTELAŢIA TĂCERII -SUB SEMNUL TRANDAFIRULUI”- de Vasile GHINEA;

-Premiul  ,,C.C. DATCULESCU ‘’ – cu publicarea volumului : “PASĂREA MĂIASTRĂ” – de  Ion POPESCU-BRĂDICENI;

-Premiul  ,,GRIGORE RADU STĂNESCU‘’ – cu publicarea volumului : „TREPTE” – de Valentina BECART.

De asemenea, a fost lansată şi cartea de poiezii a primarului oraşului Edineţ, Constantin Cojocari – „Descifrări tricatrenice”.

O surpriză inedită pentru delegaţia de peste hotarele ţării a fost recitalul extraordinar al Orchestrei de muzică populară „CIOCÎRLIA” din oraşul Edineţ şi al grupului etnofolcloric „COLINDA”.

Tot în contextul sărbătorii sărbătorii „Ziua Independenţei” au fost dezvelite busturile lui Pan Halippa (în faţa LT “Pan Halippa” din or. Edineţ) şi al lui Mihai Eminescu (în faţa LT Mihai Eminescu)

Ziua a sfîrşit cu un concert extraordinar al ansamblului “Ciobănaş de la miori” în s. Parcova, r-nul Edineţ, unde a fost inaugurat basoreliefului “Dumitru Fusu”.