Marţi, 9 septembrie 2014. În sala de şedinţe a complexului „Paradis” din oraşul Edineţ a avut loc un seminar de informare şi dezbatere cu genericul „Acordul de Asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană: evoluţie, conţinit şi efecte”.

Scopul general al seminarului este informarea Administraţiilor Publice Locale despre esenţa, scopul, obiectivele şi priorităţile asocierii Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Invitaţi la discuţii au fost reprezentanţii Administraţiilor Publice Locale din raionul Edineţ. Primăria oraşului Edineţ a fost reprezentată de primarul – d. Constantin Cojocari, viceprimarul – d. Rodelia Vasilcov, contabila şef – d. Lilia Strîmbanu şi specialistul – d. Mircea Morari.

Subiectele principale care au fost puse în discuţie au fost:

1. Acordul de Asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

2. Acordul de creare a Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător între Republica Moldova şi Uniunea Europeană.

3. Administraţia Publică Locală şi Descentralizarea în cadrul Acordului de Asociere.

În cadrul dezbaterilor au fost dezvăluite participanţilor următoarele:

– Ce reprezintă, la modul general acordurile de asociere şi care poate fi finalitatea asocierii în cazul Republicii Moldova – Uniunea Europeană;

– Parcursul Republicii Moldova în procesul apropierii şi integrării europene şi care au fost cei mai importanţi factori ce au determinat alegerea vectorului integrării europene;

– Fundamentul valoric pe care se aşează cooperarea politică a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană;

– Principiile cooperării economice şi comerciale;

– Avantajele şi dezavantajele instituirii Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător;

– Alternativa Acordului de Asociere şi anume care ar fi cadrul de relaţii dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană după o eventuală renunţare la integrarea europeană;

– Reforma administraţiei publice şi a achiziţiilor publice prin prisma descentralizării în cadrul Acordului de Asociere.

Seminarul a fost organizat de Congresul Autorităţilor Locale din Moldova, cu suportul financiar al OPEN SOCIETY FONDATION.