Marţi, 9 septembrie 2014. În incinta primăriei oraşului Edineţ a avut loc un seminar cu genericul „Sistemul de Gestionare a Patrimoniului Public”, la care au participat primarul oraşului Edineţ – d. Constantin Cojocari, viceprimarul – d. Rodelia Vasilcov, specialiştii în domeniu ai Primăriei oraşului Edineţ şi directorii Întreprinderilor Municipale.

Subiectele incluse în ordinea de zi pe marginea cărora s-a discutat:

1. Componentele Sistemului de Gestionare a Patrimoniului Public.

2. Cadrul legal privind Gestionare a Patrimoniului Public.

3. Funcţiile de bază Gestionării a Patrimoniului Public.

4. Procesul de Gestionare a Patrimoniului Public.

5. Structura Registrului Patrimoniului Public.

6. Inventarierea şi înregistrarea Patrimoniului Public.

7. Gradul de importanţă a Patrimoniului Public.

8. Sistemul de calificare a Stării Activelor.

9. Matricea de evaluare finală a proprietăţii.

10. Calcularea costurilor Patrimoniului Public.

11. Tipurile de Strategii de Întreţinere a Patrimoniului Public.

12. Beneficii strategice privind Gestionarea Patrimoniului Public.

13. Procesul bugetar în Gestionarea Patrimoniului Public.

14. Evaluarea activelor Patrimoniului Public.

15. Componentele Gestionării Patrimoniului Public.

În concluzie a fost elaborat un plan de lucru privind elaborarea Registrului Patrimoniului Public, planurilor anuale şi strategiilor de Gestionare a Patrimoniului Public.

Această activitate a fost organizată în cadrul procesului de planificare strategică de dezvoltare durabilă integrată a oraşului Edineţ în cadrul Proiectului de Susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova, finanţat de USAID.