DISPOZIŢIE nr. 342

din 11 septembrie 2014


“Cu privire la convocarea şedinţei

ordinare a Consiliului orăşenesc Edineţ”


În conformitate cu art. 16 a Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12. 2006 privind administraţia publică locală:

D I S P U N :

A convoca şedinţa ordinară nr. 26 a Consiliului orăşenesc Edineţ pentru data de 18.09.2014 la ora 14-00 în localul Primăriei oraşului Edineţ, cu următoarea ordine de zi:

Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor în cazul imposibilităţii preşedintelui şedinţei de a semna deciziile.

Preşedintele şedinţei

1. Cu privire la modificarea şi rectificarea bugetului anului 2014.

Raportor- A. Nistor

2. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al primăriei.

Raportor- A. Nistor

3. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul bugetar disponibil la 01.01.2014.

Raportor- A. Nistor

4.  Cu privire la modificarea şi completarea unor decizii a Consiliului orăşenesc Edineţ.

Raportor- A. Nistor

5. Cu privire la examinarea recursurilor, cererilor prealabile şi sesizărilor, hotărîri judecătoreşti.

Raportor- D. Gladiniuc

6. Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice.

Raportor- D. Gladiniuc, V. Caraulan, T. Sîngereanu, A. Nistor

7. Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale.

Raportor- V. Caraulan

8. Cu privire la atribuirea terenurilor proprietate publică, inclusiv pentru construcţia caselor de locuit.

Raportor- V. Caraulan

9. Cu privire la eliberarea titlurilor.

Raportor- V. Caraulan

10. Cu privire la deschiderea serviciului „TAXI SOCIAL”.

Raportor- C. Cojocari

11. Cu privire la regulamentul intern al Primăria or. Edineţ privind salubrizarea în aria primăriei.

Raportor- C. Cojocari, I. Mitriniuc

12. Cu privire la trecerea la pierderi la ÎM „DPGL-C Edineţ” şi ÎM „Apă-Canal Edineţ”.

Raportor- V. Sorocan, I. Mitriniuc

13. Cu privire la demersul ÎM „DPGL-C Edineţ” şi ÎM „Apă-Canal Edineţ” .

Raportor – D. Gladiniuc

14. Cu privire la darea în subarendă a încăperilor şcolilor.

Raportor- V. Caraulan

15. Cu privire la demersul Ministerului Culturii privind înregistrarea monumentelor din Edineţ în Registrul Naţional al monumentelor.

Raportor- M. Morari

Primar de Edineţ, Constantin Cojocari