Date generale privind proiectul

„Conectarea Parcului Industrial Edineţ la infrastructura de acces şi utilităţi publice”

Solicitantul: Primăria oraşului Edineţ

Obiectivul general: Impulsionarea dezvoltării economice în raionul Edineţ ca pol de creştere, prin crearea condiţiilor optime de funcţionare a Parcului Industrial Edineţ.

Partenerii proiectului: Ministerul Economiei al Republicii Moldova, Consiliul Raional Edineţ

Suma totală a proiectului: 9 791, 387 mii lei, suma solicitată de la FNDR – 9 791, 38 mii lei, ceea ce constituie 100% din costul total al priectului. Conform deciziei CNCDR nr. 03/14 din 02.09.14 pentru anul curent au fost alocate 2500,0 mii lei.

Durata de implementare a priectului: 24 luni. Startul proiectului 2014.

Justificare: Crearea unui Parc Industrial în oraşul Edineţ, pe teren proprietate publică va căpăta importanţă regională şi va crea noi locuri de muncă. Activităţile proiectului sînt orientate spre crearea reţelei de utilităţi, căi de acces, apă, canalizare, lumină electrică şi alimentarea cu gaze naturale pentru rezidenţi şi angajaţii PI. Parcul industrial creat va asigura accesul sporit al locuitorilor din oraşul Edineţ şi din alte localităţi din regiunea de Nord la noi servicii specializate de calitate.

Produsele proiectului: Conducte de apă potabilă – 240 m, conducte de canalizare – 1760 m, conducte interne de gaz natural – 320 m, blocul administrativ cu birouri pentru rezidenţi cu suprafaţa de 514 m.p.

Activităţi realizate: S-au petrecut achiziţiile publice, a fost contractat operatorul economic şi responsabilul tehnic, urmează iniţierea lucrărilor de construcţii.