O masă rotundă, în cadrul căreia au fost elaborate circa 10 fișe de proiect a avut loc în Primăria Edineț. Fișele de proiect urmează să fie anexate la viitorul plan de dezvoltare a orașului pentru anii 2015-2020.

La seminar au participat reprezentanți din mai multe domenii de activitate, precum administație publică, agenți economici, cultură, educație, ONG etc.

Această activitate a fost organizată în cadrul procesului de planificare strategică de dezvoltare durabilă integrată a oraşului Edineţ în cadrul Proiectului de Susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova, finanţat de USAID.