”Sănătatea e unitatea ce dă valoare tuturor zerourilor vieţii.”
(Bernard de Fontenelle)
În cadrul programului CIVITA au fost concepute şi dezvoltate o serie de iniţiative comunitare, menite să sporească implicarea femeilor în viaţa socio-politică. Acest program este implementat cu sprijinul financiar al Fundației Soros-Moldova(FSM) și Guvernul Suediei. Un asemenea proiect a fost dezvoltat în anul 2013, în or. Edineț de către Babuci Natalia, participantă a Programului CIVITA, ediția a doua (Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”).
În liceul „Vasile Suhomlinschi” exista o problemă stringentă: elevii din clasele primare se îmbolnăveau foarte des de infecții respiratorii virale acute (IRVA). Problema respectivă a apărut din cauza faptului că elevii nu sînt destul de informați despre regimul corect al zilei( după un efort mental de lungă durată este nevoie de timp pentru relaxare și recuperare); din cauza ferestrelor vechi, nu puteau fi ventilate sălile de clasă, în coridor nu se respecta regimul termic necesar sănătății; puțin timp se petrecea afară, întrucît pragul era deteriorat, devenind, astfel, periculos din punct de vedere al traumatismelor.
Ținând cont de această problemă, beneficiara Programului CIVITA împreună cu grupul de inițiativă și-a propus să soluționeze problema îmbolnăvirii copiilor, să le creeze un mediu mai confortabil schimbînd ferestrele vechi și reparînd pragul clădirii claselor primare. Pentru soluționarea acestei probleme a fost nevoie de unirea forțelor comitetului părintesc și ale colectivului pedagogic, de atragerea puterii locale și a populației orașului.
În urma participării la concursul de proiecte, grupul nostru de inițiativă a primit un grant în sumă de 2635 de dolari SUA pentru realizarea activităților plănuite. Nu a rămas indiferentă nici Asociația părinților și profesorilor liceului care a contribuit cu suma de 5330 de lei. În afară de aceasta, părinții și profesorii au îndeplinit o serie de lucrări de reparație bazate pe voluntariat, iar medicul și psihologul centrului ”Salve”, Sorocan Ecatarina și Guc Marina au organizat sesiuni de informare cu părinții și profesorii.
Scopul principal al proiectului a fost reducerea numărului de elevi din clasele primare ale L.T. ”V. Suhomlinski”, or. Edineț care suferă de infecții respiratorii virale acute (IRVA).
Pentru realizarea proiectului au fost stabilite următoarele obiective:
1. Informarea elevilor din clasele primare și a părinților acestora cu privire la prevenirea infecțiilor virale acute;
2. Implicarea părinților și membrilor comunității în îmbunătățirea condițiilor din blocul mic al liceului pentru asigurarea sănătății copiilor;
3.  Consolidarea relațiilor dintre administrația liceului și membrii Asociației părinților, pentru îmbunătățirea condițiilor liceului.
Pentru realizarea obiectivelor, au fost efectuate un șir de activități:
• Şedinţă cu președinții comitetului părintesc al claselor 1-4: „Informarea părinţilor cu privire la cazurile frecvente de infecţii respiratorii virale acute (IRVA) în rîndul copiilor din clasele primare”;
• Elaborarea unui pliant informativ cu privire la prevenirea și combaterea IRVA în rîndul copiilor;
• Ședințe cu părinţii elevilor din clasele primare: „Informarea părinţilor cu privire la cazurile frecvente de infecţii respiratorii virale acute (IRVA) în rîndul copiilor din clasele primare” ;
• Două sesiuni de informare  pentru părinţii elevilor din clasele primare şi profesorii care predau în aceste clase pe tema: ”Regimul zilei al  elevului”. Activitatea a fost moderată de medicul și psihologul din CENTRUL DE SĂNĂTATE PRIETENOS TINERILOR „SALVE!”
• Oră de dirigenție pe tema: „Secretele  sănătății”.(cl. 1-2);
• Maraton «Într-un corp sănătos, minte sănătoasă”(cl. 3-4) (competiții sportive);
• Demontarea  vechilor ferestre, instalarea  noilor ferestre, a uşii incendiare, a glafurilor de interior și exterior;
• Repararea pragului de la intrarea în holul clădirii;
• Amenajarea zonei de odihnă pentru copiii claselor primare (instalarea băncilor de odihnă şi a coşurilor de gunoi) cu ajutorul copiilor din liceu şi a profesorilor de educaţie fizică şi educație tehnologică; .
• Ateliere de lucru privind îmbunătățirea planului de dezvoltare ( pentru o perioadă de 3 ani) al școlii.
La finele proiectului a fost organizată adunarea generală de dare de seamă cu profesorii, administrația și părinții liceului cu scopul comunicării rezultatelor proiectului. Au fost aduse sincere mulțumiri tuturor participanților la acțiune, îndeosebi voluntarilor care au îndeplinit cele mai grele lucrări.
Împreună putem schimba lumea!
Babuci Natalia
Colibnic Stela