De astăzi încep lucrările de reparaţie la fîntîna arteziană amplasată în regiunea LT „Vasile Suhomlinschi”. Cu acest mesaj a venit primarul oraşului Edineţ, d. Constantin Cojocari în faţa locuitorilor acestei regiuni a oraşului.

Costul materialelor necesare este de aproximativ 25 mii lei, din care contribuţia Primăriei este de 6 mii lei, restul sumei fiind acoperită de donatori şi beneficiari. Lucrările vor fi executate de ÎM „Apă-Canal” Edineţ.